Bartošova Lehôtka láka svojou dávnou históriou

n 30.12.2015 10:51 - Žiar nad Hronom

Bartošova Lehôtka leží v Kremnických vrchoch, päť kilometrov južne od slávneho mesta Kremnica. Obec je obklopená nádhernou prírodou Jastrabskej skaly a okolie Bartošovej Lehôtky ponúka vynikajúce podmienky na turistiku. Návštevníkov láka aj svojou bohatou a zaujímavou históriou.

Bartošova Lehôtka patrí čo do počtu obyvateľov medzi menšie obce žiarskeho okresu. O to lákavejšia je však história, ktorú táto hŕstka usadlíkov počas stáročí vytvorila.

V roku 2015 si obec pripomína už 625 rokov od prvej písomnej zmienky, nie však svojej existencie – tá je oveľa dlhšia. V lokalite Húšťavka boli totiž archeológmi objavené nálezy zo stredného obdobia paleolitu.

Obec patrila cirkvi

Obec bola založená šoltýsom Bartošom, nazývaným Mikuláš z Hája v roku 1390. Pôvodne ju vlastnilo opátstvo v Hronskom Beňadiku. Bartoslevka je zapísaný ako prvý názov obce v roku 1487, o sedem desaťročí neskôr sa spomína už ako Barthoslehotka. Historické osudy obce sú úzko späté s cirkvou.

V širšom kontexte patrila ostrihomskému arcibiskupovi a následne banskobystrickému biskupovi. Skutočnosť, že v podstate stále patrila pod cirkevnú vrchnosť, sa odrazila prakticky vo všetkom, čo sa v obci dialo.

Za prácou aj do Rakúska

Pôvodní obyvatelia Bartošovej Lehôtky sa zaoberali najmä prácou v baniach, v lesoch, pálením uhlia a hlinených fajok. Viacerí sa živili ako robotníci na železnici, roľníci a včelári. Mnohí sezónne cestovali za prácou do Rakúska. Medzi najvzácnejšie historické pamiatky v obci patrí Kostol sv. Jána Nepomuckého pochádzajúci z roku 1673.

Postavený však bol na skorších gotických základoch. Počas tureckých nájazdov bol ohradený vysokým obranným múrom. V blízkosti kostola sa nachádza vzácna baroková kaplnka. Na križovatke ciest medzi Kremnicou a Žiarom je umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého. V obci sa nachádza ešte jedna veľká vzácnosť - jediný „Ľudový dom“ v regióne.

Založili ochotnícke divadlo

História Bartošovej Lehôtky je poznačená viacerými živelnými pohromami, okrem iných sa obcou prehnala storočná voda. Napriek tomu sa obec komplexne vyvíjala. Už v 18. storočí mala vlastný notársky úrad, v jej tesnej blízkosti bola otvorená ťažobná šachta.

Prvá škola tu bola otvorená už v roku 1856 a ďalší rozvoj priniesla železničná trať Hronská Dúbrava – Vrútky. V obci fungoval vodný mlyn a píla, ktoré poskytovali zamestnanie mnohým obyvateľom. Obdobie rozvoja divadelníctva neminulo ani tento kraj a v roku 1925 tu bolo založené ochotnícke divadlo Rozsievač.

Elektrifikácia obce a vodovod tu boli vybudované už v 30. Rokoch. Po vojne tu bolo vybudované roľnícke družstvo, rozhlas, kultúrny dom a materská škôlka. Posledný veľký zásah v obci bol urobený v roku 2003, kedy bola dedina plynofikovaná.

Text a foto: Jana Turčanová