Prehliadka detských a mládežníckych zborov

n 21.12.2015 7:57 - Trebišov

V Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Trebišove sa uskutočnil šiesty ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov. Estrádna sála sa naplnila vyše 500 divákmi.

Okrem prezentácie svojej práce a autorskej tvorby sa zišli mládežnícke zbory, aby si pripomenuli osobnosť Metoda Dominika Trčku. V podaní desiatich zborov z celej Košickej eparchie odznelo aj mnoho autorských piesní mladých ľudí, aj keď nechýbali ani obľúbené hity mládežníckych kresťanských podujatí.

Prehliadku organizuje každoročne Komisia pre mládež Košickej eparchie pod patronátom vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa. Pozoruhodný je záujem mladých ľudí z nášho mesta, ktorí, tak ako na máloktorom podujatí, dokázali naplniť estrádnu sálu MsKS.

Šírenie pozitívnej hudby

Podujatie tak naplnilo svoje poslanie, ktorým bolo nielen šírenie pozitívnej hudby, ale aj odovzdávanie duchovného posolstva piesní, ktoré propagovali čistotu a úprimnosť ľudského života. Program obohatila aj medzi mladými takmer na celom Slovensku známa rómska kresťanská skupina F6 z Pastoračného centra pre Rómov z Čičavy.

Text a foto: (ph)