Gelnického študenta Miroslava Hennela ocenili v Košiciach

n 22.12.2015 10:46 - Gelnica

Miroslav Hennel bol tento rok ako jediný študent Gymnázia v Gelnici ocenený pamätnou medailou. Získal ju za svoje mimoriadne študijné výsledky, reprezentáciu školy na súťažiach a mobilizovanie spolužiakov do súťaží družstiev v prírodovedných predmetoch.

Oceňovanie sa uskutočnilo v spoločenskej sále Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. Miroslav Hennel sa v študijnej oblasti najviac venuje fyzike a matematike a svoj záujem upriamuje aj na technické predmety.

Gymnázium v Gelnici reprezentoval v niekoľkých súťažiach jednotlivcov a družstiev. Pred dvoma rokmi získal 8. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach, zameranej na astronómiu. Spolu s ďalšími spolužiakmi sa zúčastnil súťaží družstiev PišQworky 2013, Košický Matboj 2015 a Junior Freshhh 2014. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy však patrí opakovaná účasť na súťažiach fyzikálneho zamerania.

Ako člen družstva gymnazistov z Gelnice získal 2. miesto v krajskom kole Turnaja mladých fyzikov 2013/2014 a prispel k účasti tímu v celoslovenskom kole. Rok na to sa stal kapitánom družstva a v rovnakej súťaži bol ocenený 1. miestom v krajskom kole. Gelnickí študenti zároveň opakovane postúpili do celoslovenského kola.  Individuálnym úspechom je reprezentácia školy na krajskom kole súťaže v Stredoškolskej odbornej činnosti s prácou na tému Stirlingov motor.

Ocenenie nečakal

Informáciu o ocenení Miroslavovi Hennelovi sprostredkoval riaditeľ gymnázia. „Bol som veľmi prekvapený, že som bol na toto podujatie pozvaný aj ja, pretože dobre viem, akí sú šikovní študenti v Košickom kraji.“

Zisk medaily bol pre Miroslava dôležitým momentom: „Ukázalo mi to, že všetky moje aktivity popri štúdiu neostali bez povšimnutia a že sa o nich vie. Určite ma to nabudilo, aby som v nich pokračoval ďalej,“ povedal.

Vo svojich študijných úspechov pripisuje najväčšiu váhu práve účasti na Turnaji mladých fyzikov 2014/2015. Vyzdvihol pritom obetavosť a pracovitosť celého tímu, vďaka ktorému sa z nich stali úspešní riešitelia.

Samotného oceňovania sa zúčastnilo 32 študentov a kolektívov. Úvodný kultúrny program pripravili študenti a učitelia dvoch košických konzervatórií. Následne predniesol svoj príhovor Podpredseda KSK a na záver bolo pripravené oceňovanie. „Ukázalo mi to, že aj študenti z takých malých škôl, ako je tá naša, majú šancu byť úspešní aj na úrovni celého kraja,“ dodal Miroslav Hennel na záver.

Patrícia Papcunová, foto: VÚC Košice