Súťaž o najlepšiu pálenku a pečivo

n 12.12.2015 8:35 - Revúca

Prešiel rok a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej spolu s Mestským kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom Vianoce u nás, na ktorej sa vo štvrtok 11. decembra vyhodnotilo najlepšie domáce vianočné pečivo a pálenka.

Vianočnému pečivu sa v minulosti pripisovala magická moc. Gazdiné ho piekli na Štedrý deň ešte pred svitaním. Podľa zaužívanej tradície muselo byť obradové pečivo hotové ešte pred východom slnka a čo bolo ešte dôležitejšie, gazdiné museli mať pečivo hotové ako dar pre koledníkov. Dostatok pečiva mal byť predzvesťou hojnej úrody v nastávajúcom roku.

Najlepšia pálenka

Po krátkom priereze históriou sa o kultúrny program postaral fujarista Tomáš Vaculčiak, potom sa ešte pripomenuli pravidlá oboch súťaží a začalo sa so samotným vyhodnocovaním najlepšej domácej pálenky, kde hlavnými kritériami boli chuť, vôňa a objemové percento súťažnej vzorky.

„Pálenková“ porota rozhodla, že spomedzi deviatich súťažiacich sa na 3. mieste so svojou slivovicou umiestnila Mária Simanová z Revúcej, na 2. mieste skončil Pavol Kochjar z Muráňa so slivovicou a cenu za najlepšiu pálenku si odniesol Milan Profant z Revúcej s drienkovicou.

Vianočné pečivo

Potom nasledovalo vyhodnotenie najlepšieho vianočného pečiva. „Zákusková“ porota na základe vzhľadu, chuti, vône a celkovej estetickej úrovne pečiva udelila z 19 domácich gazdiniek 3. miesto Jozefíne Kozovej, 2. miesto patrilo Marte Kováčovej a túto súťaž vyhrala Želmíra Buchtová.

V závere sa seniorom, porote a súťažiacim poďakovala primátorka mesta Eva Cireňová, ktorá im zároveň aj popriala veselé vianočné sviatky.

Text a foto: Martina Urbanová