Benefičný koncert na pomoc telesne postihnutým

n 16.12.2015 8:00 - Levice

Dňa 9. decembra sa aj v tomto roku uskutočnil benefičný koncert, ktorý pre svojich členov, ako aj občanov mesta, pripravilo Okresné centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých Levice (OC SZTP Levice) v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Levice.

Slávnostný benefičný koncert, ktorý sa konal pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenského zväzu telesne postihnutých, otvorili svojím tancom Disco Hviezdičky z Bardoňova. Po úvodnom tanci sa prítomným prihovoril Martin Drdoš, predseda OC SZTP Levice. Privítal vzácnych hostí a prítomných divákov.

Poďakoval sa všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, podporovateľom a funkcionárom, ktorí stáli pri zrode zväzu, nezištne a ochotne pomáhali a viedli zväz počas uplynulých rokov. Zároveň vyjadril nádej, že aj naďalej budú ľudia ochotní pomáhať a podporovať činnosť v prospech tých, ktorí to potrebujú.

Po úvodných slovách privítal hlavných účinkujúcich, manželov Maňových, ktorých diváci poznajú ako Duo Rytmus. Javisko už patrilo len im a diváci si mohli zaspievať známe šlágre, nechýbali ani nádherné piesne z vlastnej tvorby. Odvážnejší si aj zatancovali na pódiu.

Dojímavý príhovor

Vianočnú časť koncertu otvorili dievčatá svojím ďalším tancom. Slávnostný príhovor na vianočnú tému predniesla podpredsedníčka OC SZTP Levice Júlia Vrzalová. Pri jej slovách niektorým veru aj vyhŕkli slzy dojatia. Potom z repertoáru Duo Rytmus odzneli všetkým dobre známe koledy, ale i niekoľko ďalších z vlastnej tvorby.

Záver patril tancu na uspávanku Búvaj dieťa krásne a piesni Tichá noc. Organizátori vyjadrili vďaku spoluorganizátorom, účinkujúcim Duo Rytmus a tanečnému klubu Disco Hviezdičky za nádherný program. Veľké ďakujem patrí aj divákom, vďaka ktorým sa v dobrovoľnej zbierke na ďalšiu činnosť vyzbieralo 321 eur.

Text a foto: Martin Drdoš