Parkovanie v Novej Bani bude spoplatnené, ktorých ulíc sa to dotkne?

n 21.12.2015 11:19 - Žarnovica

V meste Nová Baňa vznikla neprehľadná situácia s parkovaním potom, čo miestny obchodný reťazec spoplatnil a časovo obmedzil bezplatné parkovanie na priľahlom parkovisku. Vodiči v Novej Bani tak hľadajú mnohé spôsoby, ako vyriešiť parkovanie počas dňa v práci alebo pri návšteve úradov a obchodov v meste.

„Mesto Nová Baňa sa v snahe zlepšiť dopravnú situáciu, ktorá vznikla spoplatnením parkovania pri predajni LIDL, obrátilo v minulosti na ODI v Žiari nad Hronom so žiadosťou o spoločné posúdenie vzniknutej situácie a hľadanie prijateľného riešenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Návrh, odsúhlasený ODI, bol následne predložený príslušnému správnemu orgánu a správcovi cesty 3. triedy, pričom mesto Nová Baňa má záujem podieľať sa na jeho realizácii,“ odpovedala Katarína Jančeková z oddelenia výstavby, životného prostredia a správy majetku Mestského úradu Nová Baňa.

Ďalej Jančeková pokračovala: „Mesto Nová Baňa zároveň požiadalo obchodný reťazec o predĺženie časového intervalu bezplatného parkovania z jednej hodiny na dve, prípadne tri hodiny, aby sa znížila frekvenciu pohybu a tým sa zmiernil dosah úpravy vjazdu z cesty 3. triedy a eliminovali sa zápchy tvoriace sa pri vstupe na parkovisko.“

Regulácia parkovania v centre

Mesto však uvažuje o spoplatnení a regulácii parkovania na uliciach Bernoláková, Osvety a pri Gymnáziu Františka Švantnera dlhodobo v rámci stavby Regenerácia centra mesta Nová Baňa.

„Čo sa týka plateného parkovania, je podaný návrh a uvažuje sa s ním v projekte trvalých dopravných značiek, ktorý bude začiatkom roku 2016 zrealizovaný v rámci stavby Regenerácia centra mesta Nová Baňa. Návrh bol odsúhlasený ODI v Žiari nad Hronom. Návrh na zavedenie plateného parkovania v centre mesta bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu,“ odpovedala Jančeková.

Spoplatnené parkovanie

O spoplatnení parkovania sa uvažuje v pláne vedenia mesta. Treba však pripomenúť, že v minulosti už parkovanie v meste bolo spoplatnené, to však bolo ešte pred rekonštrukciou a regeneráciou centra mesta Nová Baňa.

Budúci rok by mal priniesť vybudovanie parkovacej zóny v centre mesta, ktorá bude spoplatnená 0,50 eur/1 hodina. Uvažuje sa aj nad platbou SMS správou, ktorá bude cenovo zvýhodnená. Návrh tiež hovorí o spoplatnení od 9. hodiny rannej do 15. hodiny popoludní.

Opatrenie v meste Nová Baňa o spoplatnení parkovania v centre mesta by malo vstúpiť do platnosti v prvej tretine roku 2016.

Text a foto: (zs)