Plánka v advente ponúka možnosť nahliadnuť do optiky miestnych autorov rôzneho veku

n 15.12.2015 8:27 - Revúca

Mestské kultúrne stredisko v Revúcej usporiadalo počas tohtoročného adventného obdobia výstavu členov výtvarného klubu Plánka pod názvom Plánka v advente.

Aj napriek názvu evokujúcemu vianočnú tematiku výstava nemá jednotiaci prvok. Výber umeleckých diel bol výsadou ich autorov.

Zastúpenie autorov

Vo výstavnej sále MsDK tak môže návštevník vidieť prierez rôznorodých štýlov, tém; zastúpenie tu má keramika Boženy Šuhajovej, drevorezba Evy Wilson a Milana Matúša, kombinovaná technika Kataríny Kostičovej a maľba Alžbety Zatrochovej, Jany Staškovej – Klimentovej, Kataríny Molnárovej, Margity Matúšovej, Márie Labošovej, Jozefa Kostiča, Ernesta Hausera, Martiny Guliarikovej, Mariany Fröhlichovej a Vincenta Blanára.

Výstava ponúka možnosť nahliadnuť do optiky miestnych autorov rôzneho veku, ktorí nespracovávajú len tému krajiny alebo mesta, ale dovoľujú vcítiť sa do zaznamenaného okamihu a pocitu autora, do jeho metaforického vnímania skutočnosti, sveta a života.

Výstava bola otvorená 5. decembra slávnostnou vernisážou, kde odzneli príhovory zástupcov mestského zastupiteľstva, MsKS aj samotných autorov a vyjadrovali najmä potrebu výtvarného umenia v spoločnosti a podporu jeho ďalšieho rozvoja v Revúcej. Výstava je otvorená od 5. do 20. decembra 2015 v priestoroch výstavnej sály MsDK v Revúcej.

Text a foto: MsKS Revúca