Ceny za Tvorivý čin roka si prevzalo 10 šikovných ľudí a kolektívov

n 21.12.2015 10:25 - Šaľa

Mesto ocenilo ľudí zo Šale, ktorí obohacujú kultúrny a umelecký život. Cenu za Tvorivý čin roka si prevzalo 10 šikovných ľudí a kolektívov. Medzi nimi sú aj mená známe za hranicami Slovenska – uznanie od svojho rodného mesta získal aj spevák Peter Šrámek.

„Títo ľudia nám dodávajú pocit pýchy, hrdosti - máme tu rodákov, ktorí sa dokážu v oblasti kultúry a umenia realizovať a robia to nielen pre nás Šaľanov, ale aj za hranicami nášho mesta a mnohokrát i za hranicami nášho štátu. Verím, že je to povzbudením pre všetkých, ktorí sa venujú umeniu, kultúre, ktorí nášmu mestu prinášajú slávu a potešenie. Aby sme si uchovali historickú hodnotu kultúry v súčasnosti a budúcnosti,“ povedal v príhovore primátor mesta Jozef Belický, ktorý prevzal záštitu nad slávnostným podujatím.

Podporné a povzbudivé slová nechýbali ani od predsedu komisie kultúry Júliusa Morávka. „Kultúru tvoria nielen profesionáli, tvoria ho aj nadšenci, ľudia, ktorí z vnútornej zanietenosti chcú odovzdať to, čo dokážu vytvoriť. Projekt Tvorivý čin roka sme vytvorili pred troma rokmi. V desiatich kategóriách, už po tretí raz, chceme vyzdvihnúť tých, ktorí nezištne, vo svojej záľube, ochote prezentujú to, čo tvorí ľudské hodnoty. Chceme, aby táto tradícia pokračovala aj v rokoch budúcich a plejáda laureátov narastala,“ dodal Július Morávek.

Viacerí z ocenených spestrili program podujatia svojím vystúpením. Publiku tak ponúkli umelecký zážitok a pozitívnu energiu mažoretky Kontess, foklórne súbory Šaľan a Šaľanček a na záver zaspieval Peter Šrámek.

Zoznam ocenených v desiatich kategóriách

Výtvarné umenie: František Tóth
Fotografia: Igor Boháč
Divadlo: Divadelný súbor ŠOK – divadelná hra Hrad
Kategória Film: Kinofest Šaľa 2015
Knižná tvorba a publicistika: Ivan Aľakša
Etnografia - folklór: MsKS za obnovenie folklóru v Šali
Propagácia mesta: Gabriela Alföldiová
Galerijná činnosť: František Celeng
Tanec: Dana Janebová a mažoretky Kontess
Spev: Peter Šrámek