Deviataci si pripravili pre mladších spolužiakov mikulášske prekvapenie

n 13.12.2015 10:24 - Gelnica

Keď sa Európsky deň rodičov a škôl spojí s oslavou Mikuláša, vznikne deň plný zábavy a prekvapení. V základnej škole v Prakovciach zažili takýto deň v piatok, 4. decembra.

Ráno takmer ako každé iné. Vstať, naraňajkovať sa a pripraviť do školy. Ale tam už pri vchode na žiakov čakal Mikuláš spolu s čertom a pomocníkmi. Dobré deti odmeňovali, tie zlé pokarhali. Nakoniec však každý odišiel do svojej triedy s úsmevom na perách a sladkosťou v ruke.

Celý deň sa zabávali

Mikulášske prekvapenie si pre spolužiakov pripravili žiaci deviateho ročníka. Ráno sa prezliekli za Mikuláša, čertov aj anjelikov. Okrem nich sa po škole pohybovalo aj niekoľko veľkých a malých pomocníčok Mikuláša v červených šatách a s typickou čiapkou na hlave. Žiaci ráno absolvovali triednickú hodinu so svojimi triednymi učiteľmi. Tí im vysvetlili, čo sa počas dňa bude diať a aké bezpečnostné zásady majú dodržiavať.

Spoločenské hry mali úspech

Čakal ich totiž špeciálny program, na ktorý sa mohli v priebehu týždňa hlásiť. Počas 14. ročníka Európskeho dňa rodičov a škôl mali k dispozícii pätnásť aktivít rôzneho zamerania. Každú z nich viedol niektorý z rodičov a učitelia mu pritom vypomáhali.

Niektoré z aktivít zaviedli deti na čerstvý vzduch. Žiaci mohli absolvovať turistickú vychádzku alebo program s názvom Les hrou a objavovať krásy okolia. Pohyb priniesli aj športové aktivity, žiaci si mohli zahrať volejbal a stolný tenis.

Tvorivé aktivity ich zaujali

Zaujímavý program si mohli vybrať aj tvorivci, milovníci tanca alebo autíčok na ovládanie. Najmenší sa zabavili kreslením a výrobou vianočných pozdravov a mäkkých snehuliakov, starší piekli v školskej kuchyni sladké dobroty. Najväčší záujem bol však o spoločenské hry, záujemcovia naplnili dokonca tri triedy.

Text a foto: Patrícia Papcunová