Buduje sa nová karanténna stanica

n 19.12.2015 10:20 - Žarnovica

Mesto Nová Baňa sa každoročne borí s problémom túlavých psov a mačiek, ktoré končia na ulici najmä po vianočných sviatkoch. Ešte pred Vianocami by si mali rodičia uvedomiť, že okrem radosti pre deti je potrebné sa o psa alebo mačku starať počas celého roka a zviera v domácnosti je záväzok na niekoľko rokov.

Navyše, ani samosprávy nevychádzajú v ústrety najmä chovateľom v panelových domoch, kde sa poplatky šplhajú na niekoľko desiatok eur ročne.

Pritom samotné chovanie psa alebo mačky nie je lacnou záležitosťou a pes alebo mačka v rodine sa stáva jej súčasťou a jej každodenného fungovania.

Dočasné prechovávanie zvierat

„Mesto prevádzkuje len karanténnu stanicu na dočasné prechovávanie zabehnutých a túlavých psov v zmysle ustanovenia § 22 odstavec 3 odsek 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,“ informuje Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej polície v Novej Bani.

„O jej premiestnení bolo rozhodnuté po prenajatí priľahlých priestorov podnikateľským subjektom a zdravotnej záchrannej službe, lebo ich tesné susedstvo nepokladáme za správne. Druhým dôvodom je praktická stránka. Na karanténnu stanicu dohliada zmluvný veterinárny lekár, ktorý sídli hneď vedľa pripravovaných priestorov. Vyhovuje to aj dobrovoľníčkam, ktoré sa o psov starajú,“ pokračuje Svetík.

Výberové konanie na voliéry

„Pripravovaná karanténna stanica sa nachádza na mestských pozemkoch vedených v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Prípravné práce realizujú technické služby mesta. Súčasťou budú tri voliéry, ktoré budú dodané na základe výberového konania,“ pokračuje Svetík.

Vyčlenené peniaze

Na realizáciu celej aktivity bolo vyčlenených 6 000 eur. Karanténna stanica je pre mesto užitočná. V roku 2014 bolo v rámci jej fungovania odchytených a umiestnených 52 psov. K 25. 11. tohto roku je to už 55 psov.

„O odchyt, ako aj o prevádzku karanténnej stanice sa stará mestská polícia. Veríme, že po premiestnení karanténnej stanice dôjde aj k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne podmienok pre starostlivosť o zabehnutých psov,“ uzatvára náčelník mestskej polície.


Text a foto: (zs)