Architekt Igor Cziel v školskom klube odpovedal na mnohé otázky, aj oceňoval

n 14.12.2015 10:20 - Gelnica

Do Školského klubu detí pri základnej škole v Gelnici zavítal hosť. Zvedavým žiakom odpovedal na všetky otázky a pripravil pre nich aj kvíz. Podľa fotiek spoznávali zaujímavé miesta Gelnice.

Pozvanie na besedu prijal architekt Igor Cziel, ktorý sa dlhodobo venuje skúmaniu histórie mesta a jeho dominánt. Práve o nich prišiel deťom porozprávať. Viac ako päťdesiat žiakov malo po celý čas ruku vo vzduchu, aby hosťovi položila otázku o Gelnici.

Pýtali sa na všetko

Najviac skloňovanými výrazmi boli Gelnický hrad a Zámčisko. Žiaci legendu o hradnej pani Zuzane už poznali z vyučovania. Pýtali sa hlavne na to, kde sa asi nachádzala studňa z legendy a či už bola nájdená, čo sa stalo so Zuzaniným pokladom, kedy a za akých okolností bol hrad postavený a akú mal úlohu.

Zaznela aj otázka, či Gelnicu obkolesovali hradby. Architekt vysvetlil, že mesto hradby nemalo, no napriek tomu nebolo pre nepriateľov zraniteľným. Veľkou výhodou bolo vraj to, že Gelnicu chránila rieka Hnilec a domy sa kedysi stavali až k jej brehom, takže pripomínali opevnenie.

Ďalšími spomínanými dominantami boli kostoly. Žiaci zistili, že stavba takého kostola vôbec nie je jednoduchá, a v prípade rímskokatolíckeho, trvalo až niekoľko storočí, kým nadobudol dnešnú podobu. Počas tohto obdobia dvakrát vyhorel a súčasný vzhľad má iba dvesto rokov. Na otázku, či sa v Gelnici stalo niečo strašné, architekt odpovedal: „Bolo toho viac. Napríklad v jednom roku vykradli kostol 16-krát.“

Rozdávali sa ceny

Po kole otázok prišiel na rad kvíz. Architekt Igor Cziel postupne premietol niekoľko dobových a aj súčasných fotografií miest z nášho okolia a pýtal sa, či žiaci tieto miesta spoznávajú. Odpovedí bolo mnoho, no otázok od žiakov ešte viac.

Predovšetkým tých, ktoré sa týkali zvonov v kostole. Pýtali sa na to, aké veľké sú zvony či prečo sa ten malý volá umieračik. Padli tiež otázky, či tam Igor Cziel  naozaj bol, alebo či fotky stiahol z internetu.

Ku koncu si na adresu náročných otázok detí architekt s humorom vzdychol: „Toto je ťažšie ako štátnica.“ Po besede bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže, v ktorej žiaci kreslili zaujímavé miesta Gelnice. Ceny víťazom odovzdala riaditeľka školy. Špeciálne ocenenie dostal 3D model pôvodného Gelnického hradu.

Text a foto: Patrícia Papcunová