Štýlový príchod žarnovického Mikuláša - na koči ťahanom koňmi

n 11.12.2015 10:05 - Žarnovica

Prvý decembrový víkend patril sviatku všetkých detí – Mikulášovi. Mikuláša privítali nielen v Žarnovici a v Novej Bani, ale aj v mnohých obciach okresu, kde rozdával radosť a darčeky pre deti a mládež. Kým v Žarnovici Mikuláša privítali vo veľkom štýle na koči ťahanom koňmi, v Novej Bani bola oslava skromnejšia – v kine Vatra s tvorivými dielňami.

Žarnovica zažila veľkolepý príchod Mikuláša na koči ťahanom koňmi. V sprievode svetiel, ktoré mu ukazovali cestu, hneď po príchode rozsvietil vianočný stromček v meste Žarnovica.

Vypočuté priania

Po usadení do svojho kresla si pozorne vypočul množstvo básní, piesní, hudby a tanca. O program sa postaral súbor Prvosienka, deti z materskej školy a základnej školy pod vedením učiteliek.

V čase do konca novembra mali rodičia a starí rodičia detí možnosť objednať mikulášsky balíček. Svoj darček tak získalo až 58 detí, ktoré Mikuláš na pódiu obdaroval sladkými dobrotami.

Ostatné deti dostali dar z príspevku primátora Kamila Danka.

Nová Baňa slávila v kine

Mikuláš do Novej Bane nechodil sám a priviedol si pomocníkov čerta a anjela. Kinosála v meste sa zaplnila do posledného miesta nedočkavými deťmi, ktoré sa tešili na stretnutie s týmto dobrodincom.

Mesto Nová Baňa v spolupráci s CVČ v Novej Bani pripravilo v kine Vatra tvorivé dielničky, ktoré vytvorili sviatočnú atmosféru už pred príchodom očakávaného Mikuláša.

O úvodný program sa postarali mažoretky z Centra voľného času s Tancom pre Mikuláša. Mikulášov príchod bol sprevádzaný zvonením zvončeka.

So svojimi pomocníkmi čertom a anjelom Mikuláš privítal deti a spoločne rozsvietili vianočný strom. Následne deti prezentovali svoje zručnosti a nadanie, za ktoré dostali sladkú odmenu.

Text a foto: (zs)