Projekty robia vyučovanie zaujímavým. Vedia to aj v Rozmarínke

n 10.12.2015 8:11 - Komárno

Základná škola na Rozmarínovej ulici žije už dlhšiu dobu projektmi. Nebolo by na tom nič zvláštne, veď na každej škole sa snažia učiť zaujímavo a kreatívne. Táto škola je však predsa niečím iná. Učitelia majú skutočne množstvo nápadov, neľutujúc voľný čas strávený s deťmi, kedy sa snažia ponúknuť žiakom skutočne zážitkové vyučovanie a plnohodnotné trávenie voľného času.

Riaditeľka školy Helena Weselovská pre Naše Novinky porozprávala o živote školy.

V súčasnosti sa kladie dôraz na projektové vyučovanie. Myslíte si, že je to cesta rozvoja školstva?

Rozhodne áno, pretože väčšina dostupných pracovných príležitostí je založená na práci v tíme a žiakov je potrebné naučiť to, aby vedeli správne komunikovať, argumentovať a prijateľne presadzovať svoju jedinečnosť v užšom či širšom spoločenstve.

Projektové vyučovanie poskytuje žiakom mnoho možností na rozvoj týchto a aj ďalších kľúčových kompetencií, ktoré sú dôležité pri ich príprave na budúce povolanie a život.

Vzdelaný a rozhľadený pedagóg neustále na sebe pracuje. Ako je to na vašej škole? Máte pedagógov, ktorí radi rozvíjajú svoje umenie a prinášajú radosť do života detí?

Na našej škole, našťastie, pracuje dosť pedagógov, ktorí sú flexibilní, kreatívni a zanietení pre svoje povolanie. Takíto pedagógovia sú skutočným darom pre svojich žiakov, lebo im venujú veľa pozornosti a neustále hľadajú nové, podnetné výchovno-vzdelávacie postupy.

Vzdelávajú sa nielen preto, aby si zabezpečili kariérny rast, ale najmä preto, aby búrali stereotypy vo vyučovaní a pôsobili na svojich žiakov motivačne. Výsledkom ich práce je potom úspech a spokojnosť na strane žiaka, učiteľa aj rodiča.

Jednou z príťažlivých foriem medzinárodnej projektovej práce je aj eTwinning, rozvíja sa aj na vašej škole? Máte projekty, ktoré zaujali žiakov, učiteľov a verejnosť?

ETwinning na našej škole začali úspešne rozvíjať tri pani učiteľky – K. Nemčická, D. Benková a L. Markovicsová. Už v začiatkoch zaujali touto formou viacerých žiakov, ktorým sa tak otvorili dvere do sveta a možnosť cieľavedome spoznávať svojich rovesníkov v rôznych krajinách a kultúrach.

Zatiaľ najúspešnejšie projekty pod ich vedením, ktoré žiakov nadchli, boli Let’s Cook – výmena kulinárskych receptov s krajinami ako Francúzsko či Turecko a Let’s sing – vzájomné učenie sa folklórnych piesní so Španielskom. Záujem žiakov, ako aj nápady pedagógov, ku ktorým sa pridávajú ďalší, je na vzostupe, preto sa už teraz tešíme na ich ďalšie projekty.

V dobrom kolektíve sa dobre pracuje. Vieme, že v dnešnej dobe, keď je práca učiteľa, pedagóga zaznávaná sa určite ťažko dosahujú také pekné výsledky, ako Vaše. Napriek tomu ste spomínali, že máte širokú podporu s obidvomi odbormi školstva, aj s tým v rámci mesta Komárna ako nášho zriaďovateľa, aj s odborom školstva Okresného úradu v Nitre.

Na poli projektovom ich podporu a poradenstvo pociťujeme jednak pri vybavovaní potrebnej administratívy a jednak zo strany zriaďovateľa aj pri otvorenosti poskytovať finančnú spoluúčasť, ktorá je vo viacerých projektoch podmienkou. Orientujeme sa väčšinou na zmysluplné vzdelávacie aktivíty, ktoré majú u našich žiakov, rodičov a verejnosti veľký úspech.

Práca učiteľa, pedagóga je náročná. Dobrý učiteľ vychádza svojim žiakom v ústrety. Vie, že čo zaseje, padne na úrodnú pôdu, ak bude siať s láskou. Na Základnej škole Rozmarínova sa to siatie darí. Aj vďaka učiteľom, ktorí robia všetko s láskou.

 

Text a foto: (eb)