Nové pracovné miesta v okrese vďaka štyrom investorom

n 17.12.2015 8:00 - Revúca

Približne 150 až 200 nových pracovných miest by mali vytvoriť v Tornali štyri spoločnosti, ktoré sa rozhodli v najbližších rokoch investovať v tomto meste na juhu Revúckeho okresu.

Dve sa zaoberajú spracovaním drevnej hmoty, jedna sa chce zamerať na potravinárske produkty a posledná podniká v odpadovom hospodárstve. Ich zástupcovia prezentovali svoje investičné zámery zasadnutí mestského zastupiteľstva 10. decembra tohto roku.

Nové pracovné miesta

Prvým investorom je spoločnosť, ktorá v Tornali plánuje vyrábať nápojové kapsuly, ktoré bude dodávať do štátov strednej Európy. Celková investícia má dosiahnuť zhruba 3 milióny eur a firma sa v tejto súvislosti mieni uchádzať aj o granty.

Okrem výroby však chce investor priamo v regióne tiež pestovať bylinky, ktoré využije pri výrobe niektorých druhov kapsúl. Na tento účel si mieni prenajať poľnohospodársku pôdu, prípadne využiť ako dodávateľov miestnych poľnohospodárov.

V prvej etape by tu malo nájsť prácu približne 30 ľudí. Druhým investorom je spoločnosť, ktorá zamýšľa v Tornali spracovávať dubovú drevnú hmotu. Celkovo plánuje v meste preinvestovať okolo 10 až 15 miliónov eur, z toho 6 miliónov do technológií.

Zamestnanie v jej prevádzke by malo nájsť 90 až 130 pracovníkov, podľa toho, v koľkých smenách bude výroba nakoniec fungovať. Aj tretí investor pôsobí v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Je ním firma z Rožňavy, ktorá v miestnej časti Tornaľa – Králik chce zriadiť piliarsku prevádzku na spracovanie listnatej drevnej hmoty, z 90 percent tvorenej bukovou guľatinou.

Prácu pri jej spracovaní by malo nájsť 25 až 30 ľudí a rozsah investície je v prvej fáze realizácie stanovený na 1,8 až 2,5 milióna eur. Investor takisto plánuje využiť štátnu pomoc. Štvrtým investorom je spoločnosť, ktorá v meste prevzala odpadové hospodárstvo a skládku komunálneho odpadu.

Po dohode s mestom chce spoločnosť navyše vytvoriť zberné miesto, kam by občania mohli priniesť rôzne druhy odpadu na separáciu.

Text a foto: TASR