V Novej Bani sa darovala najvzácnejšia tekutina

n 14.12.2015 9:55 - Žarnovica

Mesto Nová Baňa v spolupráci s Červeným krížom a Transfúznou stanicou v Banskej Bystrici pravidelne uskutočňuje odbery krvi, ktoré priťahujú pozornosť širokej verejnosti. 22. ročník odberu krvi pod názvom Vianočná kvapka krvi bol zorganizovaný 7. decembra.

Tradičnými podujatiami v jarných, letných a zimných mesiacoch prispieva mesto k humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí najvzácnejšiu tekutinu potrebujú.

Priestory ZUŠ v Novej Bani privítali v ranných hodinách darcov, ktorí si okrem dobrého pocitu odniesli aj malé odmeny.

Vianočná kvapka krvi v meste Nová Baňa privítala 97 darcov, z ktorých muselo byť z rôznych dôvodov odmietnutých 11 darcov krvi. Prispela však 86 úspešnými odbermi a dohromady sa jej zúčastnilo až 11 prvodarcov.

Humánny čin

Tento vysoko humánny čin je zároveň aj nenahraditeľným liekom – dar­covi neublíži a príjemcovi môže zachrániť život.

„Darcovia – to sú tí, ktorí môžu zmeniť osud druhého človeka, pretože krv je jedna z mála vecí, ktoré sa ničím iným nedajú nahradiť. Všetkým, ktorí prišli darovať krv na Vianočnú kvapku krvi, ďakujeme,“ vyjadrila sa spoluorganizátorka Ľudmila Rajnohová.

Poďakovanie patrí aj ďalším organizátorom, medzi ktorými nechýbajú, okrem mesta Nová Baňa, Ľubomír Snopek, Ľudmila Rajnohová, Alica Bindová a ďalší.

(zs), foto: Alica Bindová