Z kočikárne je vďaka šikovným učiteľkám dopravné ihrisko

n 10.12.2015 9:52 - Revúca

Učiteľky v MŠ Sládkovičova sú tvorivé a akčné. Rozhodli sa nevyužitý priestor bývalej kočikárne, ktorá sa už roky nevyužívala, zveľadiť. Keďže vlastných prostriedkov nemali dosť, zapojili sa do projektu. A vyšlo to!

Dňa 3. 12. 2015 sa v MŠ na Sládkovičovej ulici za účasti primátorky mesta Revúca Evy Cireňovej, vedúceho odboru školstva Igora Kvetka, člena policajného zboru, člena hasičského zboru, všetkých detí MŠ, pedagogického i nepedagogického personálu konalo slávnostné otvorenie interiérového dopravného ihriska s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“. Finančnú pomoc na realizáciu vo výške 1845,60 eur poskytla súkromná nadácia.

Dopravné ihrisko

Bývalú kočikáreň učiteľky v priebehu mesiaca premenili na úžasné dopravné ihrisko. Vymaľovali steny križovatkami, rušnou ulicou, stavbou, dopravnými značkami, kruhovým objazdom, hasičskou stanicou a záchranárskymi dopravnými prostriedkami.

Zabezpečili dopravné prostriedky na vozenie, štvorkolky, kolobežky, stojanové dopravné značky, semafory, dopravné textilné koberce, rôzny didaktický materiál na edukačnú činnosť a magnetickú tabuľu. Deti sa tak vďaka učiteľkám a finančnej pomoci môžu nielen hrať ale súčasne sa môžu hrou i vzdelávať.

Text a foto: (ta)