Žiaci sa naučia variť v babičkinej kuchynke

n 11.12.2015 8:51 - Komárno

Žiaci základnej školy na Pohraničnej ulici sa v novej kuchynke budú priúčať všetkému, čo súvisí s prípravou jedál, stolovaním, zdravou výživou a vedením domácnosti.

ZŠ na Pohraničnej ulici v Komárne stavia na rodinnom prístupe k deťom, na vytvorení takého prostredia, kde sa deti budú cítiť skutočne dobre. Filozofia pedagógov tejto školy sa osvedčuje, rodina sa rozrastá, žiaci pribúdajú, pretože dostali chuť vzdelávať sa v tomto postredí. Aby sa tu deti naozaj učili všetko, čo do života potrebujú, rozhodli sa pedagógovia využiť priestory v budove aj na zariadenie netradičnej kuchynky.

Krst novej kuchynky

Hneď na úvod sa v tejto kuchynke predstavili študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne. Spolu s deviatakmi a piatačkami pripravili veľmi chutné a zdravé zeleninové pokrmy.

Naaranžované a rozvoniavajúce stoly privítali naše babičky – patrónky kuchynky, ktoré slávnostne pokrstili toto nové miesto, kde sa budú pravidelne stretávať so žiakmi, aby im odovzdávali svoje skúsenosti pri varení a pečení a najmä svoje tradičné babkovské recepty.

 

Text a foto: (eb)