V Ľutine otvorili Bránu milosrdenstva

n 16.12.2015 12:20 - Sabinov

Začiatkom decembra pápež František oznámil svetu slávenie Jubilejného roka milosrdenstva, ktorý vyhlásil od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016.

Pri tejto príležitosti arcibiskup mons. Ján Babjak SJ ustanovil v Prešovskej archieparchii sedem chrámov za miesta, v ktorých veriaci môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky počas celého mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

Ide o chrámy v jednotlivých častiach archieparchie, aby veriaci neboli hatení veľkou vzdialenosťou prijať milosti mimoriadneho roku. Do každého z týchto chrámov poslal v nedeľu 13. decembra na otvorenie Svätého roku milosrdenstva sláviť sväté liturgie svojich delegátov. Jedným z uvedených chrámov je aj Bazilika minor v Ľutine.

Miesto pre získanie plnomocných odpustkov

V našom okrese je Bazilika minor ustanovená za miesto, v ktorom veriaci môžu získať plnomocné odpustky počas celého mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

Z toho vyplýva aj zmena celoročného programu v bazilike. Počas pracovných dní bude od 8. 30 do 17.00 hod. vystavená Eucharistia k adorácii a zároveň tam bude prítomný kňaz ochotný poslúžiť sviatosťou zmierenia, prípadne duchovným rozhovorom.

Každý piatok po sv. liturgii bude tzv. Večer so svätými, kde sa veriaci budú modliť k našim svätým a blahoslaveným.

Modlitby na rôzne úmysly

Celý konkrétny mesiac budú modlitby obetované na daný úmysel: december – za Prešovskú archieparchiu, január – za kňazov, február – za zasvätené osoby, marec – za bohoslovcov a duchovné povolania, apríl – za chorých a trpiacich, máj – za rodiny, jún – za kňazské rodiny, júl – za núdznych, august – za pútnikov, september – za deti a mládež, október – za obrátenie hriešnikov, november – za duše v očistci.

„Všetky modlitby budú smerované k týmto úmyslom, zvlášť v piatky, keď pred Eucharistiou a relikviami svätých budeme prosiť a prednášať nielen naše prosby, ale aj prosby, ktoré nám cez email posielate alebo sami napíšete v našej bazilike. Tešíme sa na vás a veríme, že čas strávený v pútnickom centre v Ľutine bude pre vás i vašich blízkych duchovným obohatením a zároveň načerpaním síl cez dotyk Božieho milosrdenstva do ďalších dní,“ uviedol Jurij Popovič, súdny synkel Prešovskej archieparchie.

Celý areál v Ľutine je prístupný a otvorený všetkým denne od 7.30 hod. do 20.00 hod. 

Čo sú úplné odpustky?

Podľa Katechizmus Katolíckej cirkvi odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny.

Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.

Text a foto: (fs)