Kokavčania oživili ľudové vianočné tradície

n 14.12.2015 9:36 - Poltár

Tretia adventná nedeľa sa podľa latinskej tradície nazýva „Domenica gaudete“, čo by sa v slovenčine mohlo vyjadriť ako nedeľa radosti.

Dôvodom na radosť v túto adventnú nedeľu – 13. decembra, mali aj milovníci ľudových tradícií, ktorí navštívili Kultúrny dom v Kokave nad Rimavicou, aby si pozreli vystúpenie detí jedného z najžiadanejších kultúrnych podujatí v roku – Od Ondreja do Troch kráľov.

Vianočným kultúrnym programom oživili deti základnej školy a členovia folklórneho súboru Kokavan i tradíciu vianočných kolied a vinšov a betlehemských hier, ktoré vo vestibule kultúrneho domu sprevádzal jarmok ľudových remesiel, výstava vianočných ozdôb a voňavé vianočné dobroty.

Z plneného kultúrneho stánku sa ozývali kokavské vianočné a novoročné piesne a rečňovanky, ktoré tu dodnes pretrvávajú a uchovávajú sa v pôvodnej podobe.

Zvyk chodenia s betlehemom

K vianočným zvykom a tradíciám patrí v Kokave predovšetkým chodenie s Betlehemom. Tento zvyk priniesli do obce pred vyše polstoročím vrchári, ktorí bývali v kolešniach na okolitých lazoch.

Preoblečení do teplých kožuchov chodili k susedom zavinšovať šťastné a veselé Vianoce a cestou sa stretávali s tromi pastiermi, anjelom s malými jasličkami, s Ježiškom a Berdom. Pastieri boli oblečení v kokavskom kroji, na hlavách mali vysoké čapice bohato zdobené farebnými stuhami a na nohách obuté čierne čižmy.

Anjel bol v bielej košeli, mal bielu čiapku a berdo „nespratník“ udieral puckou okoloidúcich ľudí pre šťastie. Na sebe mal oblečený kostým a čiapku z baranej kože, na ktorej boli urobené len otvory na oči, ústa a nos. Táto tradícia betlehemu sa v Kokave uchováva dodnes.

Betlehemci chodia po obci počas Štedrého večera a prvého sviatku vianočného. Ich prítomnosť najviac vyhľadávajú počas polnočnej svätej omše na Štedrý večer deti a mládež, ktorí majú pri stretnutí najmä s Berdom nezabudnuteľný radostný zážitok.

Text: Eva Stieranková, foto: Peter Vranský