Kokavský park zdobí krásny adventný veniec

n 7.12.2015 9:27 - Poltár

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú z adventných sviečok zapálili Kokavčania prvú adventú nedeľu, 29. novembra aj na adventnom venci v parku na námestí pri fontáne spolu so starostom obce Jánom Chromekom.

Krásne vyzdobený netradičný adventný veniec uprostred fontány posvätil Jozef Bednárik, farár rímskokatolíckej cirkvi a požehnal ho Vladimír Ticháň.

Ako nám povedala vedúca miestneho kultúrneho strediska Janka Krotáková: „Postupne do Vianoc budeme zapaľovať jednu sviečku za druhou. Symbolika adventného venca je krásna. Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. S adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie a krajšie.”

K príjemnej predvianočnej atmosfére kokavského námestia prispeli aj spevokoly obidvoch cirkví.

Advent – príchod

Aj keď adventné obdobie oslavuje ľudstvo už od 7. storočia, začiatky adventu siahajú až do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet adventných nedieľ, pravdepodobne 2 až 6. Až pápež Gregor Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne. Slovo „advent“ je latinského pôvodu a znamená v preklade „príchod“, teda je to obdobie prípravy na príchod Mesiáša, narodenie Ježiša.

Najčastejšie sú sviečky na adventnom venci tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Začína sa štyri nedele pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc.

V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam. V poslednom období sa v nich konajú aj mnohé adventné koncerty.

Text a foto: Eva Stieranková