Poltárčanov čaká čistenie komínov

n 3.12.2015 9:22 - Poltár

K príčinám vzniku požiarov sa radí aj nevyhovujúci stav komínov, ktoré len v minulom roku zapríčinili na Slovensku 563 požiarov. Odborne spôsobilí znalci tvrdia, že už trojmilimetrový nános sadzí na vnútornej stene komína výrazne zvyšuje riziko požiaru, a preto treba komíny pravidelne čistiť. Pritom najväčšie riziko požiarov spôsobuje spaľovanie tuhého paliva, z ktorého unikajú sadze do komína, ktoré môžu začať horieť.

Aj keď pravidelné čistenie komínov väčšina majiteľov rodinných domov nepodceňuje a podľa potreby si tieto práce vykonávajú aj sami, od septembra tohto roku platí schválená novela zákona o ochrane pred požiarmi, podľa ktorej nám budú môcť kontrolovať komíny od januára 2016 iba kominári s odbornou spôsobilosťou.

V opačnom prípade nám hrozí pokuta a podľa doterajších informácií o nedostatku takýchto kominárov budeme mať s najväčšou pravdepodobnosťou aj problém zohnať si kominára. Neoficiálne výsledky totiž uvádzajú, že pre celé Slovensko môže byť okolo 300 kominárov a nie je ani predpoklad, že by malo dôjsť k nárastu tohoto počtu.

Po kontrole odborníkom s okrúhlym razítkom nás bude stáť bezpochyby o nejaké to euro naviac. Zo štatistického sčítania z r. 2011 vyplýva, že na Slovensku máme viac ako 1 milión rodinných domov. Každý z nich má minimálne 1 komín.

Pravidelná protipožiarna kontrola

Kominári s odbornou spôsobilosťou musia skontrolovať všetky komíny pre tuhé, dokonca i plynné palivá. Pri nedodržaní týchto sprísnených opatrení bude za nevyčistený komín hroziť pokuta pre fyzické osoby do 99 eur a pre právnické osoby až do 16 596 eur.

Fyzické a právnické osoby sú po prvýkrát povinné zabezpečiť kontrolu komínov osobou s odbornou spôsobilosťou do 31. 12. 2016. Podľa informácií primátora mesta Poltár Pavla Gavalca, mesto na tento účel pravidelne zriaďuje preventívnu protipožiarnu kontrolnú skupinu ktorá je zameraná na kontrolu zabezpečenia ochrany pred požiarmi u právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb sídliacich na území mesta.

Text a foto: Eva Stieranková