Levente Bényi získal ocenenie Detský čin roka

n 10.12.2015 8:28 - Komárno

Projekt Detský čin roka už 15. rok motivuje deti, aby robili dobré skutky a stali sa tak príkladom nielen pre iné deti, ale i dospelých. Počas jeho existencie sa do projektu zapojilo viac ako milión detí, ktoré opísali svoje stretnutie so skutočným životom, priznali svoje alebo kamarátove reakcie v ozajstných, často i v tragických situáciách, našli ich riešenie, a tak zachránili ľudský život a pomohli iným.

Tento rok bolo v siedmich kategóriách prihlásených 5?265 dobrých skutkov detí a detských kolektívov. O víťazných činoch rozhodovalo 163 223 detských hlasov z 845 škôl. Ďalších 36 475 dospelých hlasovalo v online ankete. Výberová komisia vybrala z týchto 5?265 skutkov 35 nominácií v daných siedmich kategóriách a tie s najvyšším počtom hlasov boli ocenené.

Malý veľký čin

Slávnostné vyhodnotenie tohto projektu, nad ktorým prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, sa konalo v bratislavskom klube, kde si laureáti prevzali ceny za obrovského aplauzu prítomných. Cenu Sašky Fischerovej Malý veľký čin získal Levente Bényi (ŠZŠ Hradná 7, Komárno) za vytvorenie radostného ovzdušia a šírenie láskavosti medzi ľuďmi.

Tento žiak s diagnózou Downovho syndrómu veľmi ovplyvnil medziľudské vzťahy v novom kolektíve žiakov i učiteľov.

Úsmevom zmenil kolektív

V septembri, keď nastúpil na ŠZŠ v Komárne na Hradnej ulici, bola viditeľná jeho milota, dobrá nálada a úsmev. Bol veľmi prívetivý a jeho ruky stále pripravené na objatie. Každý prijímal jeho prejav lásky, priateľstva a pomaly sa tento prejav prenášal ďalej z osoby na osobu.

Miesto strohých pozdravov sa žiak na učiteľa usmieval, dali si prednosť pri rôznych situáciách, učitelia boli čoraz láskavejší, žiaci si navzájom prejavovali viac porozumenia, trpezlivosti. Krásny čin dieťaťa, ktoré vnieslo pohodu do priestorov školy obyčajným objatím, úsmevom a priateľstvom, ukázalo všetkým, aké dôležité je v živote objatie, dobrá nálada, ochota popasovať sa s problémom a hľadať si k sebe cestu.

 

Text: (eb), foto: TASR