Ocenili tých, ktorí pomáhajú svojou krvou

n 11.12.2015 8:48 - Levice

K záveru kalendárneho roka patrí v Leviciach už tradične oceňovanie darcov krvi. Slávnostný aktív darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jána Janského za viacnásobné darovanie krvi sa uskutočnil v Synagóge v Leviciach 7. decembra.

Medzi hosťami boli Štefan Mišák, primátor Levíc, Ján Krtík, viceprimátor, Peter Benček a Ervín Szalma, poslanci Ms, Jozef Varga, primár HTO NsP Levice, Rudolf Hlavács, riaditeľ nemocnice NsP Levice, Imrich Mészároš, riaditeľ Camfilu a členovia Územnej rady Územného spolku SČK Levice.

Slávnostná atmosféra

Ocenených bolo 71 darcov krvi – Levičanov, z toho bronzovú Janského plaketu prebralo 42 darcov, striebornú 21, zlatú piati a diamantovú traja darcovia. Podujatie moderovala Ria Mészarošová, darcom sa prihovoril Peter Benček.

Hudobný program, ktorý podčiarkol slávnostnú atmosféru, pripravili žiaci ZUŠ Levice. Ostatní darcovia z obcí sú oceňovaní priebežne, tak ako minulý rok, v obciach okresu, v spolupráci levického územného spolku so starostami obcí.

Pomohli svojou krvou

Celkovo bude za okres Levice ocenených v závere tohto roka 145 darcov krvi – 83 bronzovou, 37 striebornou, 17 zlatou, sedem diamantovou plaketou a jeden darca je ocenený Kňazovického medailou. Držiteľom Kňazovického medaily za 100-násobné darovanie krvi je Pavol Krajči z Kozároviec.

Držiteľmi diamantovej Janského plakety (muži za 80 odberov, ženy za 60 odberov) sú Anna Babíková (Kuraľany), Ján Buchan (Levice), Peter Ďurovič (Pukanec), Vladimír Konc (Levice), Pavol Petrucha (Kalná nad Hronom), Jozef Solmoši (Nová Dedina) a František Szabo (Levice).

Všetkých šľachetným darcom krvi, ktorí svojimi vzácnymi kvapkami pomohli vrátiť nádej na život, patrí poďakovanie a obdiv.

(ada), foto: archív SČK