Obec Plášťovce má nové multifunkčné ihrisko

n 15.12.2015 8:45 - Levice

V obci Plášťovce v okrese Levice pribudlo nové multifunkčné ihrisko. Obec získala na jeho vybudovanie dotáciu zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky dostala 40 000 eur.

„Na vybudovanie športového povrchu sme zainvestovali 51 800 eur, ďalšie náklady boli spojené so samotnými stavebnými prácami,“ povedala starostka Plášťoviec Anikó Szkladányi Helység.

„V rokoch 2006 až 2010 bolo v spolupráci vlády s mestami a obcami vybudovaných 660 multifunkčných ihrísk, ďalších 175 vznikne od roku 2012 do budúceho roka,“ povedal na slávnostnom otvorení multifunkčného ihriska v Plášťovciach minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Rozvoj športu

Multifunkčné ihrisko v Plášťovciach s 1 600 obyvateľmi je umiestnené v blízkosti slovenskej i maďarskej základnej školy a je určené na futbal, basketbal, volejbal i tenis. Podľa starostky ho budú môcť bezplatne využívať nielen školáci z obidvoch škôl, ale aj obyvatelia obce.

„Naše nové športovisko je výsledkom dlhodobej koncepcie obce v oblasti rozvoja športu detí a mládeže. Multifunkčné ihrisko nadväzuje na už existujúce detské ihrisko,“ povedala starostka, podľa ktorej sa obec rozhodla športom pôsobiť preventívne proti drogám, kriminalite a ďalším nežiaducim sociálno-patologickým javom.

Skonštatovala, že obec v budúcnosti plánuje upraviť terén vrátane svahu, vytvoriť parkovisko, osvetlenie, kamerový systém.

Text a foto: TASR