Stredná odborná škola otvorila svoje brány a študenti ukázali nadobudnuté praktické zručnosti

n 15.12.2015 9:16 - Sobrance

Ako jediná stredná odborná škola pôsobiaca v regióne už 50 rokov prináša škola záujemcom množstvo noviniek a neustále sa prispôsobuje podmienkam trhu. Stredná škola obchodu a služieb v Sobranciach v uplynulých dňoch otvorila brány školy a teoretické vedomosti predviedli širokej verejnosti v praxi.

Začiatkom novembra otvorila Stredná škola obchodu a služieb v Sobranciach svoje brány priaznivcom i prípadným záujemcom o štúdium na tejto škole. V regióne škola pôsobí už 50 rokov a za ten čas jej brány opustilo množstvo spokojných študentov, ktorí našli uplatnenie vo vyštudovaných odboroch.

V hodnotení kvality stredných škôl INEKO opätovne dosiahli najlepšie hodnotenie spomedzi SOŠ v okrese Sobrance a Michalovce a umiestnili sa na 11. mieste v Košickom kraji. Okrem všeobecných vedomostí absolventi získavajú na tomto type školy aj praktické zručnosti. O ich precíznosti a šikovnosti sa hostia mali možnosť presvedčiť počas Dní otvorených dverí.

Vytvárali vianočné ozdoby

Študenti spolu s vyučujúcimi na stanovištiach predvádzali výsledky svojho štúdia. Témou sa stali Rozprávkové Vianoce. A to doslovne. Vystúpili so známou rozprávkou Mrázik, ktorá už neodmysliteľne patrí k Vianociam. Vystúpenie doplnili o krásne kostými a rekvizity. Autenticitu dodala prezentácia v ruskom jazyku.

Témy sa držali aj pri prezentácii kulinárskych špecialít. Pre hostí si pripravili rôzne druhy čokoládových praliniek. Predviedli sa tiež ako šikovní dekoratéri a nové trendy vo vianočnom stolovaní určite inšpirovali mnohých. Na sviatočnom stole nemôže chýbať ani kvalitný nápoj. Študenti predviedli svoje majstrovstvo a hosťom pripravili nápoje podľa želania.

Na hostí čakali tiež tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať výrobu vianočných ozdôb. Hostí zaviedli tiež do telocvične, kde sa študenti pravidelne venujú florbalu či soft tenisu. „Najmä v zimných mesiacoch je to adekvátna náhrada za klasický tenis a prispieva k udržaniu kondície,“ vysvetlil vyučujúci Ladislav Popovič.

Participujú na viacerých projektoch

Veľkú pozornosť pútal aj stánok úspešných študentov z predmetu cvičná firma – praktikum. V rámci spomínaného predmetu sa študenti zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave a odniesli si 1. miesto v súťaži o najlepší katalóg. Škola sa teší úspechu a participácii na viacerých projektoch.

Úspešne finišuje aj projekt Po stopách totality, ktorý realizovali v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. „Vďaka tomu dostávajú študenti možnosť cestovať a zažiť niečo nové, vysvetlila vyučujúca Denisa Viňanská jeden z dôvodov účasti na týchto projektoch. Výsledky ich úsilia a činnosti v projektoch si hostia mali možnosť prezrieť na DOD, ale aj počas celého roka.

Text a foto: (mr)