Žiaci trénovali prvú pomoc

n 20.12.2015 8:52 - Vranov nad Topľou

Okolo 600 mladých školákov vo Vranove nad Topľou malo možnosť vyskúšať si ako to vyzerá pri poskytovaní prvej pomoci. Túto ilustráciu veľmi dôležitej znalosti umožnilo podujatie Ruky môžu zachrániť život. Celá akcia vznikla v spolupráci s Falck Academy a hlavným organizátorom bola Základná škola na Bernolákovej ulici, ktorá sa tak na jeden deň stala dočasným centrom záchranárov.

O hlavných zásadách pri poskytovani prvej pomoci boli žiaci informovaní na piatich rôznych stanovištiach. Prednášky, ktoré sa konali vnútri, a rovnako aj v exteriéri ZŠ boli doplnené názornými ukážkami, aby si tak dané situácie dokázali žiaci lepšie predstaviť a zapamätať.

Záchranári predviedli resuscitáciu, pomoc pri dusení, anafylaktickom šoku alebo zraneniach chrbtice, či končatín. Pri jednotlivých ukážkach záchrany boli použité figuríny, ale aj samotní školáci.

Deti ako účastníci prvej pomoci

Podujatie sa však nedalo chápať ako plnohodnotný kurz prvej pomoci, keďže žiaci ešte nemajú dostatočný vek, aby ho mohli absolvovať. Hlavným cieľom tak bolo skôr len názorne načrtnutie čo je prvá pomoc, a prečo je potrebné požiadať o pomoc dospelých.

Už v mnohých prípadoch sa totiž potvrdilo, že kľúčový telefonát pri nejakom zdravotnom probléme, ktorý si vyžadoval prvú pomoc, zrealizovalo dieťa. Záchranari dorazili do školy s plne vybaveným aparátom, ktorý je pre záchranu potrebný.

V rámci ukážok tak deťom predstavili aj svoje vozidlá a rozlišnú modernú zdravotnícku techniku.         

Týždeň netradičného vzdelávania

Akcia bola zorganizovaná v rámci týždňa netradičného vzdelávania, ktorý sa koná v novembri každý rok. Poskytovanie prvej pomoci si tak môžu žiaci natrénovať počas jedného dňa spolu s profesionálnymi záchranármi, a môžu vidieť, ako táto situácia vyzerá v praxi.

Takýto akčnejší prístup je pre žiakov zaujímavejší a dostane sa im viac do pamäte, než ako by o tom počuvali len na vyučovacích hodinách. 

„Do budúcna by sme chceli prekonať slovenský rekord v poskytovaní prvej pomoci na určitý čas so zapojením našich žiakov,“ na záver poznamenal riaditeľ školy Cerula a prezradil tak smelé plány školy. 

Text a foto: Michal Žgrada