Posolstvo Vianoc básnika Pavla Stanislava

n 16.12.2015 8:00 - Senica

Už 40 rokov je so Senicou spätý rodák z Nemčinian – básnik Pavol Stanislav, vlastným menom Pavol Pius. Vo štvrtok 10. decembra v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici na spoločnom poetickom večere so Záhorskou knižnicou v Senici nazvanom „Posolstvo Vianoc“ zaznela jeho poézia i hudba a spev z diel Petra Iľjiča Čajkovského (1840 – 1893) a Bartolomeja Urbanca (1918 – 1983).

Pavol Stanislav vydal doteraz 20 básnických zbierok, viaceré z nich aj v dvojjazyčných mutáciách. Počas poetického večera básne Pavla Stanislava interpretoval herec a vynikajúci recitátor Jozef Šimonovič, zároveň podpredseda Matice slovenskej.

V podaní spevákov Tomáša Ondriáša a Marka Pobudu za klavírneho sprievodu Márie Farkašovej zneli aj Stanislavove básne zo zbierky „Túžba po domove,“ zhudobnené Bartolomejom Urbancom. Predvianočnú atmosféru obohatili i Čajkovského Romance.

Na podujatí sa prihovorili tiež Jozef Nízl, predseda Vinohradníckeho spolku v básnikových rodných Nemčiňanoch i poetov brat – básnik a spisovateľ Miroslav Pius. Návštevníci galérie sa uprostred výstavy „Fotografie“ docenta Štefana Komorného z Vysokej školy výtvarných umení mohli zoznámiť aj s novinkami v tvorbe Pavla Piusa.

Jednou z nich má byť nová zbierka básní nazvaná „To nad nami.“ Emotívne, kresťanskými tradíciami a posolstvami naplnené básne ako spomienky na rodisko i tie rozvíjané od roku 1976 pôsobením v Senici, ponúkli v čase adventu hodnotný duchovný zážitok umocnený obdivuhodnými výkonmi mladých hudobníkov a spevákov.

Básnik spätý s naším mestom

Básnik Pavol Stanislav Pius i podpredseda Matice slovenskej – herec a recitátor Jozef Šimonovič zaželali všetkým – účinkujúcim i divákom a podporovateľom literárnych aktivít požehnané Vianoce.

Popri doterajších dvadsiatich zbierkach básní tvorbu poeta mapuje i monografia „Život a dielo Pavla Stanislava,“ vydaná roku 2011 spoločne Spolkom slovenských spisovateľov s Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

K jedinečnosti a špecifikám jeho poézie sa v nej vyjadrilo 14 renomovaných literárnych kritikov. Básnik si roku 2016 pripomenie 40 rokov života spojeného s mestom Senica, kde viac rokov pomáhal i pri rozvoji, podpore a motivácii poetických i prozaických talentov ako porotca celoslovenskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského.

Text a foto: Milan Soukup