V Záhorskej galérii vystavuje fotograf Štefan Komorný

n 15.12.2015 8:00 - Senica

V stredu 2. decembra sa v Záhorskej galérii Jána Mudrocha uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Štefana Komorného, nazvanej jednoducho – Fotografie. Autor patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej slovenskej fotografickej scény a s jeho tvorbou sa verejnosť môže bližšie zoznámiť do 24. januára.

Kameraman, fotograf a vysokoškolský pedagóg Štefan Komorný žije a tvorí v Gbeloch. Absolvoval Katedru kamery na FAMU v Prahe a pôsobil v pražskom Filmovom štúdiu Barrandov i v Štúdiu Koliba v Bratislave.

Hoci sa voľnej fotografickej venuje už viac ako štyri desaťročia, samostatnou výstavou sa na rodnom Záhorí prezentuje po prvý raz.

„Celá jeho doterajšia umelecká reflexia potvrdzuje pevne formulovanú líniu tvorivého nadčasového programu, autorskú jedinečnosť a špecifickosť, čistotu výrazu, zmysluplne a tvorivo pretvárať realitu pred objektívom, ale aj schopnosť verne zachytiť silu okamžiku,“ uviedla kurátorka výstavy Dana Janáčková.

Fotografia ako výtvarné médium

Tvorba Štefana Komorného vychádza z precíznej znalosti techniky, nevyčerpateľnej studnice inšpirácií i z tvorivého fortieľa. Dominuje jej výtvarná fotografia, ktorá tvorí aj nosnú časť výstavy.

Ako uvádza sám autor, fotografické umenie ho vždy priťahovalo, pretože na rozdiel od kinematografie, kde má práca skôr tímový charakter, vo fotografii možno prezentovať vlastné tvorivé postupy.

„Z tohto pohľadu je pre mňa fotografia ako výtvarné médium veľmi cenná,“ priznal Š. Komorný. Výstava Fotografie sa skladá z troch cyklov. Prvý nesie názov Interferencie a obsahuje diela, ktoré vznikli na báze vedeckej fotografie a kinematografie.

„Práce sú unikátne tým, že ich podobu je možné vidieť až cez fotografický objektív. Tieto objekty sa nedajú nikde reálne nájsť, vznikajú z čírych transparentných predmetov a predlôh, ktoré si musím vopred pripraviť a potom cez objektív komponovať,“ prezradil autor.

Nemenej zaujímavé sú však aj ďalšie dva prezentované cykly – Transparencie a Zátišia. Autor v nich balansuje na hrane medzi fotografiou a klasickým výtvarným umením, akoby chcel dať najavo, že aj takýto rozmer fotografia môže mať.

V poslednom období je fotografická tvorba Š. Komorného úzko spätá aj s architektúrou. Tá je na výstave zastúpená zúženým výberom diel z veľkého súboru, ktorý vznikol pri príprave obrazového manuálu výpravnej monografickej publikácie katedrály sv. Martina v Bratislave.

Kniha s názvom Dóm vyšla v roku 2010 vo vydavateľstve Lúč, získala viaceré ocenenia a stala sa i knihou roka 2010. O tom, ako vznikala, autor porozpráva vo štvrtok 17. decembra o 16-tej hodine opäť v Záhorskej galérii J. Mudrocha.

(nsk), foto: R. Samek