Mobilný rok humanity

n 15.12.2015 8:00 - Senica

V utorok 8. decembra sa v Dennom centre v Senici uskutočnil už jedenásty tohtoročný mobilný odber krvi, ktorý v spolupráci so senickým Územným spolkom Slovenského Červeného kríža zorganizovala Národná transfúzna služba z Trnavy. Na odber prišlo 44 darcov, z ktorých troch vyradili.

Počas jedenástich mobilných odberov krvi v Senici roku 2015 krv spolu darovalo 344 darcov. V utorok 8. decembra medzi nimi boli po prvý raz ako darkyne krvi tiež Ľubica Tomková z Cerovej a Alica Búzková zo Šajdíkových Humeniec.

Zo žien v ten deň darkyňou s najväčším počtom odberov – 31 bola Jana Madunická. No nižší obsah hemoglobínu v jej krvi ako pri darovaní stanovuje náročnejšia norma, jej v ten deň darovať krv už po 32.-krát neumožnil.

Doteraz jej viac ako 30-krát prejavená humanita darovanou najvzácnejšou tekutinou ju zdobí zlatou Janského plaketou. Z mužov najviac odberov krvi – 80 mal v ten deň Pavol Vizváry zo Štefanova.

Seničan Milan Mertel v ten deň 40. darovaním krvi splnil podmienky pre udelenie zlatej Janského plakety, ktorú darca môže prevziať buď doma na Slovensku, alebo vo Švajčiarsku – v Ženeve – v medzinárodnom sídle Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Senický Ús SČK ako jediný na Slovensku pravidelne v lete organizuje odovzdávanie najvyšších ocenení darcom krvi v Ženeve.

Poďakovanie patrí všetkým darcom

Medzi účastníkmi jedenásteho, posledného tohtoročného, mobilného odberu krvi v Dennom centre v Senici boli popri iných tiež Seničania – Roman Piváček, už 37-násobný darca krvi, Ľubor Lezo (daroval krv 32-krát), Milan Závodský (29-krát), Karol Kubíček zo Sobotišťa (27-krát), Vladimír Suchán (23-krát), Gustáv Janič (18-krát) alebo trojnásobný darca krvi Branislav Jablonický – všetci zo Senice.

Vianoce teda isto budú prežívať s pocitom, že v tomto mobilnom roku humanity 2015 životodarnými kvapkami dali šancu a nádej tým, ktorí sa pri rôznych druhoch ochorenia bez cudzej krvi nezaobídu.

Text a foto: Milan Soukup