Úspech literárnych talentov zo Senice

n 14.12.2015 8:00 - Senica

Zo 45 ocenených autorov z 203 súťažiacich v poézii a próze na celoslovenskej autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského 2015 (najlepších odmenili 3. decembra) uspeli aj štyria Záhoráci.

Tretie miesto za poéziu medzi najmladšími získala Adela Sobeková z Malaciek, 3. miesto za prózu najmladších obsadil Seničan Dominik Šimko a čestné uznanie Viktória Kaderová zo Záhorskej Vsi.

Študent Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici Šimon Vrba z Radimova medzi stredoškolákmi za prózu dostal čestné uznanie. Blahoželáme.

Čím zaujal Dominik?

Z hodnotenia Dominika Šimka z 3. základnej školy na Sadovej ulici v Senici očami literárneho kritika Radoslava Matejova, šéfredaktora Knižnej revue, vyberám: „Z množstva prác, ktoré sa venovali nielen základným umeleckým žánrom, ale aj veľmi populárnym, ako fantasy, sci-fi a podobne, je horor (alebo to možno nazvať aj gotická poviedka) tohto autora výborne zvládnutý. Má v sebe napätie, fantastickosť, ale aj poetickosť. Pred nami je tragédia jedného muža, ktorá má prekvapivé riešenie. Autor tento text pekne a kontrolovane umelecky zvládol.“

Povzbudenie pre Šimona

Aj pre Šimona Vrbu je jeho čestné uznanie, podobne ako pre všetkých úspešných Záhorákov, povzbudením do ďalšieho písania.

„Literárne diela či teóriu literatúry rozoberáme len na hodinách literatúry v škole. Približne v ôsmej triede základnej školy som začal písať rôzne básne a texty piesní. Próze sa venujem od 1. ročníka na gymnáziu v Senici. V štylistike som sa opieral o rady pani profesorky Margity Hološkovej, ktorá ma učí slovenský jazyk a literatúru.“

Šimon študuje s cieľom – „byť raz psychiatrom a pomáhať ľudom prekonávať ich problémy.“ Možno mu dosiahnutie študijného cieľa bude na osoh i pri jeho literárnom koníčku alebo naopak.

Talent mu osoží pri prehlbovaní výsledkov budúcej profesie. Veď aj o to súťaži rozvíjajúcej a podporujúcej literárne talenty ide, aby autori neboli „grafomanmi“, nepísali len pre písanie.

Ale aby literárnou záľubou potešili, povzbudili, oslovili alebo inak inšpirovali svojich čitateľov. Výber najlepších prác z LSLN 2015 vydala vo forme zborníka Záhorská knižnica v Senici. Čo Šimon za všetkých úspešných Záhorákov želá rovesníkom s podobnými literárnymi ambíciami?

„Veľa šťastia, nech sú úspešní a v budúcnosti pozdvihnú slovenskú literatúru.“ Súťaž má v názve meno básnika európskeho formátu Ladislava Novomeského (1904–  1976), od ktorého narodenia 27. decembra uplynie už 111 rokov.

A pri 40. výročí jeho úmrtia, konkrétne 1. decembra 2016 bude tu opäť – už jubilejný XXX. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2016.

Milan Soukup, foto: archív ZK