Súťažili v pečení vianočných dobrôt

n 14.12.2015 8:44 - Krupina

Je tomu presne päť rokov, a teda sa píše už 5. ročník súťaže o najlepšie vianočné pečivo a vianočný medovník, ktorá prebiehal pod záštitou Tradičnej chuti regiónov Slovenska.

Toto podujatie začala ako prvá organizovať Stredná odborná škola v Krupine. Cieľom organizátorov bolo vzbudiť záujem o tradičné remeslo medovnikár a zároveň priblížiť čaro Vianoc. Súťažné cukrárske výrobky boli vystavené v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine.

Pri zrode podujatia stála aj riaditeľka terajšej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine Anna Borbuliaková. V našom meste sa tohto roku usporiadalo takmer 13 podujatí, ktoré sú organizované v rámci Krupinských Vianoc 2015.

Začalo to Mikulášom v krupinskom Domčeku. No a 11. decembra pripravila stredná odborná škola obchodu a služieb už spomínaný 5. ročník súťaže.

Kategórie a kultúrny program

Boli stanovené tri kategórie – najkrajšia vianočná ozdoba, najkrajšie vianočné pečivo a najkrajší medovník. So svojimi výrobkami sa predstavilo takmer tridsať súťažiacich. Škola pripravila okrem súťaže aj bohatý hodnotný kultúrny program pre žiakov školy.

V programe dominovali najkrajšie sviatky kalendárneho roka – Vianoce. Pesničkami s tematikou Vianoc sa predstavila skupina Humana z Bratislavy. V ich repertoári boli aj pesničky vážnejšieho žánru, ale i v modernejšom rytme.

Spevákov vystriedali traja študenti školy. V spolupráci s pedagógmi pripravili naozaj zaujímavou formou – scénkou, tému prednášky o význame včiel pre ľudstvo.

Po vyhodnotení aj ochutnávka

Vo vestibule boli aj študenti školy, ktorí predstavili fiktívnu cestovnú kanceláriu. Po krátkej prestávke ocenila odborná porota najlepšie práce vecnými cenami. Do súťaže sa okrem žiakov SOŠOaS zapojili aj základné školy a Klub dôchodcov v Krupine.

V kategórii Vianočná ozdoba sa na treťom mieste umiestnil Klub dôchodcov z Miestnej Jednoty dôchodcov v Krupine. Druhé patrilo Školskému klubu Slniečko zo ZŠ J. C. Hronského a prvé získal Školský klub Stonožka zo ZŠ E. M. Šoltésovej.

V kategórii Najkrajší medovník získala prvé miesto študentka Terézia Dendišová a v kategórii Najkrajšie vianočné pečivo prvé miesto patrilo študentkám Eme Tomaškinovej a Veronike Lenhardiovej. Po vyhodnotení súťaže návštevníci sa pustil do koštovky sladkého vianočného pečiva a nemenej sladkých medovníkov.

Text a foto: (an)