Ženy do voza aj do koča

n 8.12.2015 8:18 - Krupina

Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Vidieckymi ženami usporiadal v novembri tohto roku v Krupine odborný seminár pod názvom „Ženy do voza aj do koča III“.

Hlavnou úlohou bolo predstavenie projektu Vidieckeho parlamentu Slovenska v poradí už tretieho ročníka s názvom „Ženy do voza aj do koča“. Projekt je podporený podľa zákona č. 544 z roku 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Poučné prednášky

Na seminári sa zúčastnilo veľa zvedavcov a my sme sa ich opýtali čo od seminára očakávajú. Anna Tušimová nám povedala nasledovné: „Teším sa na prednášky, ktoré vždy boli poučné a ukazovali nám ako máme žiť spolu s prírodou, a tiež byť vzorom pre mladých.“

Úvodom si účastníci vypočuli informáciu o zasadnutí Európskeho vidieckeho parlamentu. Bolo na ňom 241 účastníkov z viac ako 40 krajín a prijali na ňom tzv. manifest – prehlásenie pre zlepšenie činnosti vidieckych parlamentov v Európskej únii. Priamou účastníčku bola aj predsedníčka VIP Mária Behanovská.

Podrobne o záveroch zasadnutiach Európskeho vidieckeho parlamentu počas krupinského stretnutia informovala Monika Slaninová. „Situácia v činnosti vidieckych parlamentov v Európe je všade skoro podobná. Preto je nutné nielen zlepšiť a skvalitniť činnosť Vidieckeho parlamentu, ale hlavne pomôcť ženám – všetkým ľuďom na vidieku zlepšiť životné podmienky.

Prepojenosť na štátne orgány

Zaujímavá bola aj prednáška na tému „Rúcanie stereotypov“. V prednáške bol položený dôraz aj na to, aby sa zlepšila vzájomná prepojenosť na štátne orgány. Všetky témy boli naozaj konkrétne.

Naznačovali akou cestou by sa mal uberať Vidiecky parlament aj na Slovensku, aby sa dosiahli markantnejšie výsledky v prospech ľudí na vidieku. Tieto témy boli predmetom aj otázok účastníkov seminára.

Text a foto: (an)