Viac foto v galérii

Súťaž linky 112 splnila cieľ

n 11.12.2015 9:14 - Poltár

Prvý december na Slovensku sa oslavuje ako deň, ktorý sa venuje propagácii linky 112. Pri príležitosti tohto dňa vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR Bratislava, sekcia krízového riadenia pod názvom Ochranárik očami detí, výtvarnú súťaž pre deti základných škôl, na ktorej sa podieľal aj Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Poltári.

Hlavnou myšlienkou súťaže bolo zvýšiť informovanosť detí o správnom používaní linky 112, poukázať na skutočnosť, že záchrana života nezačína vtedy, keď príde sanitka alebo hasiči, ale už správnym a včasným zavolaním na linku tiesňového volania.

Linka tiesňového volania 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania, ktoré má oproti národným číslam 150, 155 a 158 viacero výhod. Zjednocuje všetky zložky integrovaného záchranného systému – hasičský a záchranný zbor, poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, banskú záchrannú službu, horskú  záchrannu službu a útvary policajného zboru. Slúži na privolanie uvedených záchranných zložiek v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

1. miesto z okresu

O priebehu podujatia nás informoval vedúci odboru KR Okresného úradu Poltár, KarelTicháček. „Dostali sme celkom 51 prác zo siedmich škôl okresu, ktoré v rámci projektu Deti deťom hodnotila detská porota.

Prvý decembrový deň sa konalo okresné kolo v Poltári, na ktorom boli vyhodnotené prvé tri miesta v kategóriách MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň a ZUŠ. Kategórie Detské domovy a Špeciálne základné školy neboli v okrese zastúpené, na národnej úrovni však boli vyhodnocované.

Konalo sa to 10. decembra vo Vranove nad Topľou, na ZŠ ul. Bernolákova, kde boli ocenené všetky kategórie. Z nášho okresu získala 1. miesto pani učiteľka Vlasta Balajová v kategórii ZŠ II. stupeň najangažovanejší učiteľ a vychovávateľ.

Podľa vedúceho oddelenia bola spolupráca s deťmi veľmi dobrá. „Myslím, že záujem zapojiť sa do súťaž najlepšie ilustruje množstvo prác, ktoré deti poskytli do súťaže.“

Eva Stieranková, foto: OKR OÚ Poltár