V Šali odovzdali Cenu mesta a Cenu primátora

n 11.12.2015 16:57 - Šaľa

Šaľa aj v tomto roku vyjadrilo morálne poďakovanie obyvateľom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života. Cenu mesta si na pôde mestského úradu prevzalo šesť jednotlivcov a jeden kolektív. Cenu primátora odovzdali dvom nominovaným, jednu udelil primátor Jozef Belický in memoriam.

Odovzdávanie Ocenení mesta Šaľa sa konalo v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali pri príležitosti Dňa samosprávy mesta Šaľa. Cenu si Šaľania prevzali z rúk primátora Jozefa Belického, predsedu komisie pre udeľovanie ocenení Jozefa Varsányiho a viceprimátorky mesta Danici Lehockej. Ocenení netajili dojatie a radosť. Cenu mesta odovzdávali po devätnásty raz.

Cena mesta

Emil Dufala – za významný prínos v rozvoji poľnohospodárstva v našom meste a na Slovensku a pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

Erik Varga – za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu nášho mesta a Slovenska v športovej streľbe  -M. A. Boris Grell – za šírenie dobrého mena nášho mesta pri dosahovaní vynikajúcich tvorivých výkonov a významných výsledkov v oblasti automobilového dizajnu

Ján Kormoši – za dlhoročnú významnú činnosť v rámci Centra voľného času Tip-Top v Šali a prínos pri záchrane archeologického bohatstva nášho mesta a okolia

Jozef Rehák – za aktívny a významný prínos pri rozvoji a udržiavaní kultúrneho a športového života v našom meste – v mestskej časti Veča

Mažoretky Kontess – za významný prínos v oblasti tanečnej výchovy detí a mládeže a za úspešnú reprezentáciu nášho mesta

Magdaléna Máčiková – za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a kultúry v našom meste, významný prínos v pedagogicko-výchovnej činnosti a detskej dramatickej tvorivosti

Cena primátora mesta

Ľubor Gáll – za dlhoročnú činnosť a významný prínos pri rozvoji sociálnych služieb v našom meste

Michal Vrbovský in memoriam – za dlhoročnú činnosť a významný prínos pri rozvoji a modernizácii školstva v našom meste a okrese

Text a foto: Erika Kőrösi