Priechod pre chodcov bude viditeľnejší

n 10.12.2015 16:52 - Šaľa

Primátor mesta Šaľa Jozef Belický oslovil správcu cesty I. triedy a žiadal ich o riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie pri priechode pre chodcov na Nitrianskej ulici vo Veči.

Na priechode pre chodcov pri židovskom cintoríne sa už stalo niekoľko nehôd. Zástupcovia Slovenskej správy ciest povedali, že v budúcom roku plánujú pri oboch priechodoch na Nitrianskej ulici vybudovať dopravné ostrovčeky (pri židovskom cintoríne a v blízkosti Základnej školy Bernolákova). Do tohto obdobia si však mesto musí poradiť samo.

Nová značka

Primátor Jozef Belický sa preto s referátom dopravy rozhodli osadiť v blízkosti židovského cintorína novú dopravnú značku. Tá bude upozorňovať na priechod pre chodcov a je doplnená dvoma výstražnými LED svetlami. Zapínať sa budú súčasne s verejným osvetlením. Dodávateľ by mal dopravné značky dodať do dvoch týždňov, následne budú osadené.

Text a foto: Erika Kőrösi