Hlohoveckí seniori ako úspešní recitátori a autori

n 15.12.2015 8:02 - Hlohovec

Celoslovenské kolo prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov Válkova Trnava 2015 sa konalo začiatkom novembra v starobylej Trnave. Vyhlasovateľom bola Jednota dôchodcov Slovenska – ústredie s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podujatia sa zúčastnili reprezentanti zo všetkých kútov Slovenska a nechýbalo medzi nimi ani naše mesto.

Prezentácia umeleckej činnosti seniorov je jednou z príležitostí na priamu stimuláciu ich pozitívneho prístupu k vlastným schopnostiam. Umelecký predes cibrí pamäť interpreta, ale i jeho kultúru rečového prejavu, prináša radosť a spoločenské uznanie.

Reprezentanti z Hlohovca

Medzi 42 účinkujúcimi boli aj dvaja zástupcovia Okresnej organizácie JDS Hlohovec Mária Balagová a František Liščák. Mária Balagová, autorka mnohých autobiografických, etnografických čŕt, ktoré poznajú najmä čitateľa niekdajšieho spoločenského magazínu Život v Hlohovci, si tentokrát zvolila úryvok Zuby z knihy Kopaničiari od Zuzky Zgurišky.

František Liščák, pedagóg, autor učebníc zo strojárstva, ale pritom aj uznávaný a často publikovaný básnik, predniesol básne z vlastnej tvorby zo svojej zbierky Čriepky vyznania.

Vysoká úroveň celoslovenskej prehliadky

Odborná porota vysoko hodnotila celý priebeh prehliadky Válkova Trnava 2015, ako aj výber textov a úroveň prednesu u všetkých zúčastnených seniorov. Nečudo, bolo to stretnutie tých najlepších, ktorí postúpili do celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy postupne z okresných a následne z krajských kôl.

Osobitne porota oceňovala vlastnú tvorbu. S najnovšou tvorbou Márie Balagovej a Františka Liščáka sa Hlohovčania mohli zoznámiť 11. decembra na pravidelnom predvianočnom stretnutí pri čítaní literárnych prác regionálnych autorov – Slová, ponorené do ticha. Predvianočné stretnutie zorganizovala Knižnica – Mestské kultúrne centrum Hlohovec.

Text a foto: (smrk)