Na Spiši pribudnú nové pracovné miesta

n 16.12.2015 6:25 - Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi vzniknú nové pracovné miesta. Podpisom deklarácie to potvrdila francúzska spoločnosť, ktorá v priemyslenom parku v Spišskej Novej Vsi rozšíri svoje výrobné kapacity, výskum a vývoj omietkových zmesí a farieb s použitím nanotechnológie.

Spoločnosť preinvestuje na Spiši 42 miliónov eur.

ZAUJME VÁS: Vianočná pošta v Boryho dome

„Začína nová etapa rozvoja stavebného priemyslu na Spiši. Naša spoločnosť investuje v priebehu troch rokov štrnásť miliónov eur len do výskumného a vývojového strediska, tu bude zamestnávať osemdesiat ľudí. Ďalšie pracovné miesta získajú operátori výroby, montážni pracovníci, administratíva a podporný tím. Do štyroch rokov vznikne v Spišskej Novej Vsi centrum servisného strediska za dva milióny eur, kde budeme zamestnávať dvestosedemdesiat servisných technikov,“ uviedol riaditeľ spoločnosti, ktorá zabezpečuje produkciu materskej anglickej spoločnosti na Spiši.

Až 500 pracovných miest

Nové výrobné kapacity budú v budúcnosti rozvíjať a zdokonaľovať stavebné produkty v oblasti ekologických a úsporných technológií. Vzniknú nové energetické divízie – ekologické vykurovanie, príprava pre pasívne domy, vzduchotechnika, výskum a vývoj.

Na Spiši tak pomaly vzniká „stavebné Silicon Valley“, ktoré bude reflektovať moderné technologické trendy vo svete.

„Sme radi, keď môžeme verejnosti prinášať dobré správy v podobe vytvorenia pracovných miest pre ľudí z nášho regiónu. Spoločnosť prinesie do nášho mesta nielen sofistikovanú výrobu, ale znamená pre naše mesto aj vedecko-výskumný rast. Dúfame, že deklarované investície a nárast výroby spoločnosť v nasledujúcich rokoch potvrdí, ako primátor Spišskej Novej Vsi môžem potvrdiť, že naše mesto vyjde investorom v ústrety,“ dodal primátor mesta Ján Volný.

Text a foto: Bohuš Maceják