Vianočné osvetlenie zdobí celé mesto

n 15.12.2015 8:00 - Spišská Nová Ves

Atmosféru Vianoc v našom meste už tradične dotvára bohatá vianočná výzdoba a vianočné osvetlenie. Tento rok naše námestie okrášľuje aj nový drevený betlehem.

Drevený betlehem sa nachádza pred Provinčným domom a jeho autorom je rezbár Jaroslav Pecháček. Špecializuje sa na rezbu drevených sôch výlučne motorovou reťazovou pílou. Betlehem, ktorý zdobí naše mesto stihol Pecháček zhotoviť za jeden mesiac.

Ďalšou novinkou na námestí je alej vianočných stromčekov, nachádzajúca sa pri budove Radnice. Osem základných škôl z nášho mesta postavilo svoj vlastný vianočný stromček, ktorý si každá škola vyzdobila podľa svojej fantázie ručne vyrobenými vianočnými ozdobami.

Ďalším výrazným vianočným prvkom v našom meste je adventný veniec, provizórne umiestnený na fontáne. Je vytvorený z ihličia, kvetov, stúh, vianočných ozdôb a sviec.

Nová vianočná výzdoba tento rok nepribudla

Keďže mesto nemalo na tento rok vyčlenené finančné prostriedky na nákup novej vianočnej výzdoby, nepribudlo žiadne nové vianočné osvetlenie. Minulý rok mesto dostalo dar vo výške 5-tisíc eur na nákup vianočnej výzdoby.

„Z tohto daru sa zabezpečil nákup 27 ozdôb, 300 metrov svetelných reťazí a montáž nových prvkov,“ povedal vedúci oddelenia komunálneho servisu Juraj Sad.

Okrem nákupu novej vianočnej výzdoby mesto pravidelne vykonáva kontrolu ale i opravu vianočnej výzdoby.

Prvky, ktoré sa už nedajú opraviť sú následne vyradené z používania. Ak mesto disponuje dostatkom finančných prostriedkov, budú staršie výzdoby menené za moderné ozdoby s LED technológiou. Nová svetelná výzdoba tento rok pribudla na najvyššej kostolnej veži.

Obyvateľom nášho mesta sa páči napríklad výzdoba umiestnená na budove Radnice, svetelná reťaz v parku či vianočné ozdoby na kruhových objazdoch.

Text a foto: Michaela Adamčíková