Vianoce v Národopisnom múzeu v Smižanoch

n 15.12.2015 8:00 - Spišská Nová Ves

S predvianočným obdobím boli v minulosti späté rozličné zvyky a obyčaje. Existuje viacero spôsobov, ako sa dajú priblížiť detským návštevníkom. Netradičnú formu si zvolili pracovníci Národopisného múzea v Smižanoch.

Prezentáciu zvykov a obyčajov zimného obdobia spojili s dramatizáciou. Klasické rozprávanie v podaní Margity Kočišovej a Márie Staňovej-Michalkovej zaujímavo dopĺňajú scénky, v ktorých múzejníci účinkujú v ľudových krojoch.

Návštevníci múzea týmto spôsobom spoznávajú zvyky a obyčaje, ktoré sa viažu k sviatkom sv. Ondreja, sv. Mikuláša, sv. Lucie, ako aj Štedrému dňu. Veľkému záujmu zo strany návštevníkov sa tešia ukážky liatia olova.

Tie sú späté so sviatkom sv. Ondreja. Dievčatá sa vtedy dozvedali, akého ženícha budú mať. Roztavené olovo sa lialo do nádoby s vodou spravidla cez uško kľúča.

Popritom dievčatá vyslovovali nasledujúce slová: Ondreju, Ondreju, na teba olovo lejú, dajže ti mne znati, koho budem za muža mati. Na základe tvaru, aký vytvorilo olovo na vode mohlo dievča zistiť, za koho sa vydá. Ak malo napríklad olovo tvar pušky, dievča sa vydalo za vojaka.

Tradície známe po stáročia

Iný zvyk sa zasa spája so sviatkom sv. Lucie. Dievčence si vyhotovili trinásť ceduliek s menami, pričom jedna z nich zostala nepopísaná. Každý deň potom jednu ceduľku spálili. Tá, ktorá zostala na Štedrý deň obsahovala meno vyvoleného.

Uvedené činnosti predstavili múzejníci v hraných scénkach v jednotlivých častiach národopisnej expozície. Takýmto spôsobom sa detský návštevník dozvedá množstvo zaujímavých informácií o zvykoch a obyčajoch zimného obdobia, ktoré sa stáročia tradovali vo vidieckom prostredí.

Získané poznatky potom deti uplatňujú v rámci tvorivých dielní. K najobľúbenejším činnostiam patrí maľovanie na drevo. Spomínané zvyky a obyčaje sa na dedinách udržiavajú už len vzácne.

Návšteva národopisného múzea je preto dobrou príležitosťou k zoznámeniu sa s našou tradičnou ľudovou kultúrou.

Text a foto: Miroslav Števík