Obávané i milované imatrikulácie zabavili gymnazistov

n 11.12.2015 8:22 - Trebišov

Imatrikulácia. Školská udalosť vzbudzujúca rôzne emócie. Z pohľadu prvákov možno strach a obavy z toho, čo ich čaká. Z pohľadu tých starších iba príjemnú a zábavnú povinnosť, ktorou sa noví študenti prijímajú, povedzme, do cechu študentského.

Výnimkou neboli ani tohtoroční prváci navštevujúci Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Imatrikuláciu im zorganizovali starší tretiaci a prebiehala v priestoroch školskej jedálne. Nikto nezaháľal, už od rána chodili všetci prváci s prasacími nosmi. A to až do konca vyučovania. Poznávací znak ako sa patrí!

Aktivít bolo neúrekom

Tretiaci pod vedením pani učiteľky Sabovej sa na nových prvákov pripravili naozaj svedomito. Výsledkom bolo jedenásť aktivít, ktoré mali slúžiť na zábavu spríjemnenie programu všetkým najmladším študentom. Či to skutočne aj tak bolo, nevedno. Veď ošúpať banán bez pomoci rúk nie je nič jednoduché.

Aby to však nevyzeralo, že všetko musia robiť len prváci, dostali aj dostatočný priestor na oddych pri tretiackom prevedení Ordinácii v ružovej záhrade. Imatrikulácia bol zábavný večer s fantastickou náladou.

Na pekne začatý program voľne nadväzovali dobre zorganizované súťaže, slávnostný sľub prvákov, bohatá tombola a tanečná zábava. Imatrikulačný večer bol zároveň tým najlepším zavŕšením po víkende, ktorý študentom spestrila stužková slávnosť štvrtáckych tried.

Text a foto: (df)