Zo života obcí: Na návšteve v Predmieri

n 11.12.2015 15:18 - Bytča

Malebná dedinka, ktorá sa nachádza len pár kilometrov od Bytče, vždy patrila k tým, v ktorých bol čulý život ako po kultúrnej, tak aj po športovej stránke.

Hádam je to aj vďaka tomu, že v minulosti tu boli zriadené kasárne pre cisárskych vojakov, ktorí priniesli do týchto končín správy, aké by sa sem za iných okolností len ťažko dostali.
 

POZRITE AJ: Prešovská univerzita otvorila laboratórium nízkych teplôt

Viacero prvenstiev

Ale aj neskôr Predmier žil bohatým a rušným životom, vďaka ktorému získal pár prvenstiev. Patrí medzi ne napríklad prvá Štefánikova socha, ktorá bola na Slovensku postavená ešte predtým, než sa začalo stavať súsošie na Bradle.

Súčasný Predmier žije tiež aktívnym životom. V obci je viacero možností športového vyžitia aj vďaka tomu, že sa tu vybudovali športové ihriská, ako napríklad hokejbalové, ktoré je obľúbené aj mimo hokejbalových aktivít – môžu sa tu korčuľovať deti.

Pýchy obce

Pýchou Predmiera je aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a športová hala, kde si môžete zahrať futbal, hádzanú, volejbal, tenis a i. V hale sa nachádza aj výsuvná tribúna, ktorá je vhodná na uskutočňovanie rôznych športových podujatí za účasti divákov.

Predmier je zároveň výborným východiskovým bodom pre pešiu turistiku. Vedie odtiaľto náučný chodník do Súľovských skál, za tri a pol hodiny sa odtiaľto dostanete na Súľovský hrad aj na Žibriď.

Duchovný rozvoj osobnosti

V obci Predmier aktívne účinkuje aj občianske združenie Posol, ktoré vzniklo pri farskom úrade, a jeho cieľom je ľudský a duchovný rozvoj osobnosti ľudí všetkých vekových vrstiev, vytváranie podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu v duchu kresťanských zásad a noriem, a tak sa podieľať na výchove čestných a statočných ľudí.

Text a foto: Zuzana Kuglerová