Vlk v slovenských horách: Škodca či pomocník?

n 28.12.2015 19:27 - Námestovo

V posledných rokoch venujeme téme „Vlk v slovenských horách“ viac pozornosti ako v minulosti. Aj v CHKO Horná Orava sa už oficiálne začalo s jeho pravidelným odstrelom, ktorý každoročne trvá od 1. novembra do 15. januára.

Starí Slovania vlka uctievali a verili, že ich chráni pred zlými vílami a čertmi. Žili spolu v akejsi symbióze, navzájom sa rešpektovali a chápali jeden druhého. Obdobie posledných storočí však tento vzťah výrazne zmenilo a naštrbilo. Človek v ňom začal vidieť úhlavného nepriateľa.

Vlk je plaché zviera

Vlk je spoľahlivým a selektívnym prostriedkom, ktorý dokáže uloviť hlavne oslabené a chorľavé jedince. Výsledkom je potom omnoho kvalitnejšia a vitálnejšia zver. Poľovníci častokrát zbierajú najkrajšie trofeje priamo na územiach, kde žije vlk.

So všetkými svojimi funkciami je tak neodmysliteľnou súčasťou zdravého fungovania ekosystému a krajiny. Tieto šelmy bývajú neraz považované za krvilačné beštie. S podobným opisom sa často stretávame v mnohých rozprávkach, románoch, či filmoch.

Pravdou ale je, že vlk patrí medzi veľmi plaché a ostražité zviera, ktoré sa priamym stretom s človekom radšej vyhne.

Štatistiky populácie

Poľovníci uvádzajú vo svojej štatistike za rok 2013, stav vlkov na 2 102 kusov. Podľa týchto čísel, by vlci na Slovensku nepochybne zlikvidovali celú populáciu jelenej zveri za 2 roky. V skutočnosti však stavy jelenej populácie stúpajú.

Počty vlkov sa často nadhodnocujú a považovať ho za premnoženého je teda nepodložené tvrdenie. V súčasnosti čoraz viac štúdií poukazuje na potrebný počet vlkov v krajine. Ak množstvo jedincov klesne pod určitú hranicu, môže to mať nenávratný dopad na celé ekosystémy.

Premnožené a neúnosné stavy zveri spôsobujú nemalé škody v lesnom hospodárstve a poľnohospodárom. Mať vlka v krajine sa jednoducho oplatí.

Kvóty na odstrel

V súčasnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja stanovilo kvótu vlka pre tento rok na 90 jedincov. Pre Žilinský kraj je z toho povolených 24 jedincov, pričom v jednom revíri je možné uloviť najviac dva jedince.

Dôležitou správou však je, že ministerstvo od tohto roku doplnilo územie na severozápad od Čergova (okres Stará Ľubovňa), ktoré skompletizovalo chránenú hraničnú oblasť s Poľskom. Oficiálne bol zakázaný lov vlka v rozsiahlych územiach NATURA 2000, kde je vlk prioritným druhom ochrany.

Je načase, aby sa vlk stal opäť naším priateľom a pomocníkom. Vlk do našej prírody jednoducho patrí. Ostáva len dúfať, že naša ľudská spoločnosť raz pochopí skutočnú hodnotu tohto zvieraťa a dočkáme sa celoročnej ochrany vlka na Slovensku.

Michal Kozoň, foto: TASR