Deti robili dobré skutky

n 4.12.2015 8:00 - Námestovo

Deti, ktoré navštevujú Biblický krúžok Ovečky, sa zapojili do celoslovenskej kampane Detský čin pomoci. Táto kampaň sa koná každý rok a povzbudzuje deti k nezištným skutkom pomoci vo svojom okolí.

V tomto roku deti počas troch stretnutí objavovali význam milosrdenstva v ich živote. Najskôr objavovali, čo znamená Božie milosrdenstvo, potom sa dozvedeli o telesnom a duchovnom milosrdenstve a o dôležitosti konania dobrých skutkov pre druhých.

Nakoniec deti pripravili balíček pomoci pre dve rodiny v núdzi na Orave, a tak konkrétne prejavili milosrdenstvo. Poštou sme poslali spolu 45 kg trvácnych potravín. Adresátov balíčkov pomohli nájsť pracovníci Slovenskej katolíckej charity.

Deti si uvedomili, že každý, aj ten najmenší dobrý skutok, napomôže zmene jeho okolia k lepšiemu. Za pomoc a dobro sa nemajú hanbiť, ale majú hrdo konať dobré skutky.

Text a foto: ZŠ Slnečná