Ako trávia zimné obdobie ľudia bez domova?

n 2.12.2015 8:00 - Námestovo

Ku koncu novembra bolo v meste Námestovo evidovaných 80 ľudí bez trvalej adresy bydliska. Pre mnohých z nich sa ich domovom stali námestovské parky, opustené pivnice a schodiská bytových domov.

Stačí sa prejsť pozornejšie naším mestom a zistíme, že ľudia bez domova tvoria neoddeliteľnú súčasť našej miestnej komunity.

Zriadili nocľaháreň

Dostať sa na ulicu nie je v dnešnej dobe až také zložité, ale dostať sa z ulice späť je často omnoho ťažšie. Preto je riešenie problematiky bezdomovectva v mnohých ohľadoch komplikované.

„Mesto Námestovo má pre tento účel zriadenú nocľaháreň Humanitas s kapacitou 12 lôžok, ktorej kapacita je využívaná v priemere cca na 50 %. Nocľaháreň je v lete otvorená od 18.00 hod. a v zime od 16.00 hod., v prípade veľmi nepriaznivého počasia môžu prísť aj skôr,“ vyjadrila sa k problematike Mária Kondelová, riaditeľka mestskej príspevkovej organizácie Centrum sociálnych služieb (CSS).

Tu si však treba uvedomiť, že ráno napokon musia všetci nocľaháreň opustiť a pre ľudí bez domova, hlavne v zimnom období, nastáva tvrdý a naozajstný súboj o prežitie v uliciach mesta.

Vianoce pre bezdomovcov

Predvianočný čas je obdobím, kedy radi obdarúvame. Je to možno ten vhodný čas pomôcť aj týmto ľuďom naším vľúdnejším postojom a materiálnou pomocou.

„Určite pomôže materiálna pomoc, predovšetkým v potravinových daroch, a tiež je vítané vhodné oblečenie. Finančná pomoc by splnila účel vtedy, ak by niekto chcel zaplatiť poplatok za nocľah. Dar je možné odovzdať priamo správkyni nocľahárne pani Zuzane Domanickej, prípadne vedeniu CSS Námestovo,“ uvádza riaditeľka Mária Kondelová a predstavuje koncoročný program pre ľudí bez domova:

„Spoločne s pánom dekanom pripravujeme predvianočné posedenie s pohostením na fare a so skupinou dobrovoľníkov chystáme sviatočný obed na záver alebo na začiatok nového roka priamo v nocľahárni.“

Text a foto: Miroslav Hajdučík