Gelnickí cestári sú na zimu pripravení

n 10.12.2015 13:12 - Gelnica

Gelnické Technické služby sú na zimnú sezónu 2015/2016 pripravené. Zimnú údržbu budú zabezpečovať na všetkých mestských komunikáciách na území Gelnice, okrem tých, ktoré sú z údržby vyňaté pre nebezpečný alebo technicky nedostupný terén.

Mestské komunikácie, na ktorých sa zimná údržba nevykonáva, musia byť označené. Sú to ulice Krížna, Javorová, Žakarovská, Medená a Banská. Technické služby počas celého roka zabezpečujú údržbu 28 kilometrov ciest, 7 kilometrov chodníkov a schodov a 5 500 metrov štvorcových chodníkov.

Príprava na sezónu

Na začiatku zimnej sezóny sa vypracováva a schvaľuje operačný plán zimnej údržby. Sú v ňom zahrnuté všetky podmienky údržby a činnosti, ktoré sa v rámci nej vykonávajú. Uskutočňuje sa tiež kontrola techniky, jej príprava na nadchádzajúcu sezónu a príprava posypového materiálu. Na posyp sa využíva štrk rôznej zrnitosti a posypová soľ.

Určenie dávkovania posypového materiálu je jedným z bodov, ktoré rieši operačný plán zimnej údržby. Technické služby mesta Gelnica majú pre potreby údržby v zimnom období k dispozícii príslušnú techniku. Sú ňou dve vozidlá na pluhovanie, jedno na posyp, jedno na pluhovanie aj posyp, ďalej vozidlo na odvoz snehu, nakladač, pásová fréza a ručná motorová fréza na čistenie chodníkov.

Kedy sa posypáva?

O nasadení techniky a vykonaní zimnej údržby komunikácií rozhoduje v bežných podmienkach dispečer alebo riaditeľ Technických služieb mesta Gelnica. Pokyn vydáva na základe posúdenia technického stavu mestských komunikácií. Po vytvorení snehovej vrstvy sa sneh odstraňuje tak, aby boli komunikácie plne prejazdné.

Posyp štrkom alebo posypovou soľou sa vykonáva pri vzniku poľadovice alebo ujazdenej vrstvy snehu. Súčasťou zimnej údržby sú aj ďalšie úkony. Patrí medzi ne odstraňovanie snehu a snehových bariér z chodníkov, uvoľňovanie priechodov pre chodcov a uličných vpustí, odvoz snehu z mestských komunikácií a taktiež odstraňovanie poľadovice a utlačenej vrstvy snehu.

Text a foto: Patrícia Papcunová