Prvá adventná nedeľa v kostole

n 30.11.2015 11:19 - Malacky

Dňa 29. novembra o 16.00 hod. sa uskutočnil vo františkánskom kostole v Malackách tohtoročný prvý adventný koncert.

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách privítal v prvú adventnú nedeľu návštevníkov pútavými sakrálnymi spevmi v podaní speváckej školy SCHOLA GREGORIANA BRATISLAVENSIS a speváckeho zmiešaného zboru APOLLO, ktorých dirigentom a umeleckým vedúcim je Milan Kolena.

Zazneli chorály

Otvoreniu koncertu predchádzali príhovory dekana malackej farnosti Jána Hudeca a primátora mesta Juraja Říhu. Ten zapálil aj prvú sviečku na veľkom adventnom venci. Zaplneným chrámom sa niesla melódia gregoriánskych chorálov mužských hlasov bratislavskej SCHOLY, ktorá vznikla v roku 2002. Gregoriánske latinské spevy nesú pomenovanie po pápežovi Gregorovi Veľkom (asi 540 – 604), ktorý dal chorály zozbierať.

Stredoveký charakter týchto sakrálnych melódií prezentovaných bez sprievodu hudobných nástrojov je badateľný aj na ich neosobnosti, absencii vyjadrenia individuálnych pocitov. Naproti tomu do repertoáru speváckeho zboru APOLLO patrí okrem stredovekých chorálov i novšia hudba obdobia renesancie, romantizmu až po súčasnú slovenskú tvorbu. Súbor vznikol v roku 1995 a v Malackách vystupoval v čase vianočnom už v roku 2008.

Po skončení hudobného programu v kostole nasledoval sprievod k parkovisku na Mierovom námestí, kde sa nachádza vianočný strom. Sprievod viedla a do kroku nôtila Ľudová hudba bratov Wimmerovcov, ktorá sa tentoraz musela zaobísť bez svojho charakteristického cimbalu. Folklórny súbor Juránek predviedol pri strome predvianočné zvyky a po zazvonení zvončeka primátorom sa rozžiaril celý stromček ako zlatý klinec programu.

(Awe), foto: autor