Nový výzor ulice

n 9.12.2015 11:07 - Malacky

Na ulici Ferdiša Kostku v Malackách sa začala rekonštrukcia, ktorej výsledkom bude nová tvár. Rozbité chodníky a cesty plné jám už budú na tejto ulici minulosťou.

Rekonštrukcia, ktorá momentálne prebieha na ulici Ferdiša Kostku, prinesie so sebou mnoho pozitívnych zmien. Rozbitý chodník a cesta plná jám už ďalej nebudú na tejto ulici problémom. Cesta bude mať nový asfaltový povrch a chodník dostane zámkovú dlažbu. Veľkou zmenou budú aj parkovacie miesta, ktorých pribudne pätnásť.

Nemali kde stáť

Obyvatelia ulice nemali donedávna možnosť parkovania. Z dôvodu rekonštrukcie, ktorá zasahuje aj podložie, museli byť prizvaní zástupcovia jednotlivých odvetví, a to Západoslovenské elektrárne, Bratislavská vodárenská spoločnosť a Slovenský plynárenský priemysel. Ich úlohou bolo skontrolovať stav svojich sietí. Podľa vyjadrení zástupcov sú elektrické aj plynové rozvody v poriadku a kanalizačné vpuste, ktoré boli doposiaľ nefunkčné, opravia v krátkom čase pracovníci BVS. Podľa referenta architektúry, urbanizmu a riadenia stavieb MsÚ Mareka Gašpara sa zapustí do zeme pod parkovacie miesta chránička na káble: „Keď sa budú v tejto lokalite v budúcnosti klásť optické káble, vyhneme sa tomu, aby sa rozkopávala veľká plocha.“ Na rekonštrukciu tejto ulice boli vynaložené náklady v sume 53 799 eur a z toho 25 000 eur predstavuje dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja a 28 799 eur hradí mesto Malacky.

Matej Kubeňák, foto: autor