Vytvárali najkrajšieho Ochranárika

n 3.12.2015 8:00 - Stropkov

Pri príležitosti národného Dňa tiesňového čísla 112, bola vyhlásená výtvarná súťaž Ochranárik očami detí. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej Základnej školy na Konštantínovej ulici.

Slovensko je jediným štátom Európskej únie, ktorý 1. decembra oslavuje národný deň 112. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená súťaž zastúpená ministrom vnútra v spolupráci s Okresným úradom v Stropkove pod názvom Ochranárik očami detí.

Hlavným cieľom tejto súťaže bolo vybrať najzaujímavejšieho Ochranárika za okres Stropkov, ktorý by sa mohol stať maskotom civilnej ochrany a tiesňového čísla 112 v okrese s potenciálom stať sa aj národným maskotom.

Ocenené aj naše žiačky

Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove má vo svojom školskom vzdelávacom programe voliteľný predmet Mladý záchranár, ktorý je zameraný na riešenie praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia.

Vychádza z prieniku reálnych preventívno-bezpečnostných životných situácií do edukačného procesu a v neposlednou rade je dobrou devízou do budúcna. Svoju bezpečnostnú gramotnosť zameranú na ochranu a záchranu človeka spracovali žiaci vo výtvarných prácach na oslavu dňa 112.

Úspech na seba nenechal dlho čakať a 1. 12. si z rúk prednostu okresného úradu a vedúceho odboru krízového riadenia prebrali naše dve štvrtáčky Laura Poláková a Miriam Bučková ocenenia za krásne druhé a tretie miesto. Boli odmenené diplomami a vecnými cenami.

Text a foto: Jana Smolková