Mikuláš prišiel potešiť deti do školy

n 5.12.2015 8:00 - Stropkov

V piatkové ráno 4. decembra zavítal do našej Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove svätý Mikuláš spolu s anjelikmi a čertíkmi, aby obdaril deti sladkými dobrotami.

Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča, vchádza do dverí. Oslovuje všetky deti dobrotivým slovom, váži skutky, predsavzatia po dobrom či po zlom. Že lepšieho viacej bolo? To vás deti chváli, Mikuláš vám do oblôčka kladie sladké dary.

Takýmto vinšom prišiel Mikuláš do našej základnej školy, kde ho deti už netrpezlivo očakávali a boli zvedavé, čo za sladké dobroty im priniesol.

Mikuláš ako patrón detí

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätých. Žil v 4. storočí v Myre, kde pôsobil ako biskup. Deň 6. december je spomienkou na jeho dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi a na jeho mimoriadnu zbožnosť. Je považovaný za patróna detí.

Deti si prichystali pesničky a básničky

Žiaci v škole Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho pekné pesničky a básničky. Zastavil sa v každej triede druhého stupňa, rozdal Mikulášsku poštu a sladkosti. Nedočkaví boli tí na prvom stupni, všetci sa tešili na darčeky, cukríky i drobnosti.

Za básničku či pesničku Mikuláš rozdával sladkosti, čertíci mastili uhlím a anjelíci rozdávali radosť. Každý sa s ním rád odfotil. Najkrajšie je, keď napadne v ten deň veľa snehu a Mikuláš príde na saniach, ale to možno až na budúci rok.

Text a foto: Jana Smolková