Majú svoju finálnu podobu

n 10.12.2015 10:00 - Malacky

Parkovacie miesta na Veľkomoravskej a Radlinského ulici majú za sebou úspešnú rekonštrukciu.

Na ulici Veľkomoravská a Radlinského sa v posledných dňoch konala rekonštrukcia, ktorej výsledkom sú nové miesta na parkovanie pre obyvateľov. Tí mali často problémy nielen so samotným parkovaním, ale aj s bezpečným prechodom cez ulicu. Vďaka príspevku na rekonštrukciu zo strany mesta Malacky pribudlo na Veľkomoravskej trinásť parkovacích miest a na Radlinského ulici už k existujúcim pribudlo ďalších šesť miest.

Pokračovanie na jar

Na Veľkomoravskej došlo aj k úprave časti chodníka, ktorý bol prekážkou medzi cestou a parkujúcimi autami a často dochádzalo k nebezpečným situáciám. Na ulici pribudol nový priechod pre chodcov, ktorý zvýšil bezpečnosť pohybu v tejto lokalite. K finálnej verzii parkovísk sa vyjadril aj architekt Branislav Škopek, ktorý zdôraznil, že počas rekonštrukcie nebolo nutné vyrúbať žiadny zo stromov.

„Okrem toho, všetku dlažbu z pôvodného chodníka sme použili na výstavbu nového.“ Na Radlinského ulici boli upravené aj jamy a kanalizačná vpusť, ktorá bola prepadnutá. Pribudlo nové stojisko na kontajnery, ktoré bolo tiež súčasťou úprav. Rekonštrukcia bude pokračovať na jar a podľa plánov sa bude pokračovať s opravou chodníka a okolo nových parkovacích miest sa vysadia záhony.

Matej Kubeňák, foto: autor